AANMELDEN

Voor een aantal vormen van begeleiding kan je rechtstreeks contact opnemen met de Wiekslag, voor andere niet. De vormen waarvoor je niet rechtstreeks bij ons terecht kan zijn toegankelijk via een professionele dienst zoals het CLB, een consulent, de jeugdrechter. Zij nemen contact op met de toegangspoort (Afdeling Continuiteit en Toegang: ACT) die bepaalt welke vorm van begeleiding meest geschikt is voor je gezin.

RECHTSTREEKS AANMELDEN

DAGBEGELEIDING IN GROEP

→ De Ark 

nathalie.timmers@dewiekslag.be
telefoon: 011 31 27 43

THUISBEGELEIDING

→ Zevensprong

→ Kristal

→ Bloesem

→ Houvast


info@rtjlimburg.be

RTJ is een samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties Jeugdhulp.

telefoon: 011 74 10 34

OUDERWERKING

→ Oudergroep 

sophie.pousset@dewiekslag.be
telefoon: 011 31 27 43

NIET RECHTSTREEKS AANMELDEN

Voor onderstaande hulpverleningsmodulen is de goedkeuring nodig van de Afdeling Continuïteit en Toegang (ACT)


act.limburg@jongerenwelzijn.be
telefoon: 02 243 54 60 

VERBLIJF

→  Sprankel

→  17+

→  Jongensgroep

→  Meisjesgroep

→  Route 4

→  Mundo

ZELFSTANDIG WONEN

→ De Brug