De Wiekslag vzw is een organisatie voor Jeugdhulp. Begeleiden van jongeren en gezinnen is onze kernopdracht. Voor ons staan de veiligheid en het welzijn van kinderen en jongeren centraal. Wij helpen minderjarigen en hun familie om veilig en goed samen te leven. Daarvoor werken we altijd samen met de mensen die voor het gezin belangrijk zijn (ouders, broers, zussen, andere familieleden, vrienden, leerkrachten,...).  

Ons huis in beeld

Congres : Geweldloos verzet en veiligheidsplanning in partnerschap

Donderdag 3 en vrijdag 4 juni 2021

In de Wiekslag zijn we ervan overtuigd dat de combinatie van geweldloos verzet en veiligheidsplanning van grote waarde is in de jeugdhulp. We hebben een jarenlange traditie in het werken met Geweldloos Verzet. Daarnaast hebben we ons meer en meer verdiept in Signs of Safety, wat maakt dat we sinds kort een erkenning hebben voor contextbegeleiding Signs of Safety. In dit congres delen we graag de mogelijkheden van deze combinatie, voor het werken met kinderen, jongeren en gezinnen in de Jeugdhulp. Dit in partnerschap met OSD/Opgroeien, vermits partnerschap centraal staat in ons dagdagelijkse werk.