BEGELEIDING

BEGELEIDING VOOR  181 GEZINNEN

De Wiekslag zorgt voor begeleiding op maat. Dit wil zeggen dat elk gezin thuisbegeleiding krijgt. Afhankelijk van de noden wordt dit aangevuld met verblijf in een leefgroep, opvang in een dagcentrum of ondersteuning om zelfstandig te wonen. Gezinnen hoeven geen eigen bijdrage te betalen. Ons werkgebied ligt voornamelijk in Midden en Zuid Limburg (groene regio op de kaart). De Wiekslag vzw wordt gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap Opgroeien. 

THUISBEGELEIDING

→   KRISTAL

→   ZEVENSPRONG

→  BLOESEM

→  HOUVAST

DAGBEGELEIDING

→   DE ARK

VERBLIJF

→   SPRANKEL

→   MEISJESGROEP

→   JONGENSGROEP

→   17-PLUS

→   ROUTE 4

ZELFSTANDIG WONEN

→   DE BRUG