Zevensprong - Kristal - Bloesem 

onze thuisbegeleiders gaan in gesprek met jou en je gezinsleden

Gezinnen die extra steun nodig hebben op pedagogisch, financieel en/of andere welzijnsgebieden kunnen beroep doen op thuisbegeleiding. Het doel van de begeleiding is dat de kinderen veilig opgroeien en de best mogelijke ontwikkelkansen krijgen.

"Ik moet toegeven dat ik je af en toe een 'vervelend mens' vond maar nu ik er zo op terugkijk kan ik niets anders zeggen dat ik er heel veel van heb geleerd." 

Kristal, Zevensprong en Bloesem zijn drie diensten voor thuisbegeleiding. Je woonplaats bepaalt van welke dienst  je hulp krijgt. De begeleider heeft wekelijks contact met jullie gezin.

In het eerste gesprek leren jullie de begeleider en de werkwijze van de Wiekslag kennen. In dit gesprek worden de zorgen en de krachten gedeeld zo dat voor iedereen duidelijk is wat de inhoudelijke focus van de begeleiding wordt. Daarna brengt de begeleider jullie netwerk in kaart om samen te kijken hoe zij mee kunnen ondersteunen.

Voor zorgen van praktische aard die directe actie nodig hebben gaat iemand uit jullie netwerk of de begeleider mee voor afspraken met de school, het OCMW, de huisvestingsmaatschappij, ... 

Voor zorgen rondom spanningen in het gezin helpt de begeleider zo dat het samenleven beter wordt.