PRIVACYBELEID

PRIVACYVERKLARING GEZINNEN EN JONGEREN


De Wiekslag vzw heeft verschillende persoonsgegevens van het gezin en het kind/de jongere nodig voor haar hulpverleningsactiviteiten. We zullen er op toezien dat we enkel het noodzakelijke hiervoor vragen. Hiervoor zullen wij de regels van de Europese verordening voor gegevensbescherming van 27 april 2016 volgen.


De Wiekslag zorgt ervoor dat jouw gegevens vertrouwelijk behandeld worden en zal er de gepaste beveiligingsmaatregelen voor nemen. De gegevens worden enkel gebruikt in het kader van hulpverlening en de bijhorende administratie hiervoor (Zie Vlaams decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand).


Indien gewenst kan je jouw gegevens inkijken, laten verbeteren als dat nodig is of ze laten verwijderen. De Wiekslag zal deze gegevens opslaan, verwerken en verwijderen 1 jaar nadat de hulpverlening is afgesloten. Om te weten welke gegevens worden bijgehouden en waarom, kan je inzage vragen in ons dataregister.


Als gegevens worden uitgewisseld met andere instanties word je daarvan op de hoogte gesteld.


Voor het verkrijgen van jouw persoonsgegevens vraagt de Wiekslag jouw actieve en uitdrukkelijke toestemming. Voor -13 jarigen wordt die toestemming gevraagd aan de ouders of voogd.  Indien deze toestemming niet wordt gegeven, kan het zijn dat de hulpverlening niet kan starten of vlot verlopen.  Je hebt het recht om die toestemming op elk moment te herroepen.


De Wiekslag kan ook persoonsgegevens over jou ontvangen van derden.


Wanneer deze privacyverklaring wijzigt, word je daarvan op de hoogte gebracht.


Voor meer toelichting of om beroep te doen op jouw rechten, kan je altijd terecht bij De Wiekslag vzw, Wetzerstraat 14 bus1 te 3570 Alken.

Telefonisch op 011/31 27 43 of via mail op info@dewiekslag.be t.a.v. de directeur of de functionaris gegevensbescherming.

PRIVACYVERKLARING PERSONEEL EN DERDEN


De Wiekslag vzw heeft verschillende persoonsgegevens van jou nodig voor de uitvoering van haar hulpverleningsactiviteiten en bijhorende administratieve taken. We zullen er op toezien dat we enkel het noodzakelijke hiervoor vragen. Hiervoor zullen wij de regels van de Europese verordening voor gegevensbescherming van  27 april 2016 volgen.


De Wiekslag zorgt ervoor dat jouw gegevens vertrouwelijk behandeld worden en zal er de gepaste beveiligingsmaatregelen voor nemen. 

Indien gewenst, kan je jouw gegevens inkijken, laten verbeteren als dat nodig is of ze laten verwijderen. De Wiekslag zal deze gegevens opslaan, verwerken en verwijderen 10 jaar nadat een overeenkomst met de Wiekslag werd beëindigd. Om te weten welke gegevens worden bijgehouden en waarom, kan je inzage vragen in ons dataregister.


Als gegevens worden uitgewisseld met andere instanties word je daar van op de hoogte gesteld.


Voor het verkrijgen van jouw persoonsgegevens vraagt de Wiekslag jouw actieve en uitdrukkelijke toestemming. Indien deze toestemming niet wordt gegeven, kan het zijn dat administratieve processen  niet kunnen starten of vlot verlopen. Je hebt het recht om die toestemming op elk moment te herroepen.


De Wiekslag kan ook persoonsgegevens over jou ontvangen van derden.


Wanneer deze privacyverklaring wijzigt, word je daarvan op de hoogte gebracht.


Voor meer toelichting of om beroep te doen op jouw rechten, kan je altijd terecht bij De Wiekslag vzw, Wetzerstraat 14 bus1 te 3570 Alken.

Telefonisch op 011/31 27 43 of via mail op info@dewiekslag.be t.a.v. de directeur of de functionaris gegevensbescherming.