In de kijker

In de Wiekslag zijn we altijd op zoek naar manieren om de methodieken waarmee we werken en de principes die we hanteren fris en levendig in de geest van onze medewerkers te houden. Daarom stellen we elk jaar een ander thema centraal.


In 2022 zijn dat de Fundamenten van de Wiekslag en meer specifiek de bouwsteen "geweldloos verzet". De principes van geweldloos verzet zijn vooral helpend in situaties waar er sprake is van erg lastig gedrag. Het gaat om een krachtige manier van handelen, waarbij je je als ouder of begeleider niet uit je lood laat slaan en waarbij je duidelijk standpunt inneemt tegenover dat lastige, moeilijke gedrag. Het wordt vooral gebruikt in crisismomenten en daarom is het belangrijk dat onze medewerkers hier goed in geoefend zijn.

Dat oefenen doen we samen met Carla Stals van Training & Coaching 0-100 die al onze residentiële medewerkers, als ook enkele ambulante medewerkers nog eens helemaal onderdompelt in het werken met geweldloos verzet.