Een snoezelruimte voor Sprankel

Een snoezelruimte voor Sprankel

Dankzij de steun van Hart voor Limburg konden we in de kinderleefgroep Sprankel een snoezeluimte bouwen.

Daar kan een kind zich even terug trekken om tot rust te komen als de drukte van het samen leven met 9 andere kinderen in dezelfde leefgroep even teveel wordt.

Dank je wel, Hart voor Limburg !