KLACHTEN

In de Wiekslag streven we naar een open communicatie in de  hulpverlening. Bij klachten stimuleren we een direct gesprek tussen jongeren/gezinnen en hun begeleiders/afdelingscoördinator. Indien dit gesprek niet tot een oplossing leidt, kan je terecht bij Liesje Reynders algemeen directeur.

011/312743     Liesje.Reynders@dewiekslag.be