OPEN HART CIRKELS

Een krachtig en liefdevol antwoord op kwetsbaarheid

Wat zijn Open-Hart-Cirkels?

Worstel jij of één van jouw dierbaren met een bepaald lijden waarbij je de verbinding met elkaar kwijtraakt?

 

Een ontmoeting met iedereen die (van dichtbij of veraf) geraakt is door het intense (existentieel) lijden van een jongere of jongvolwassene.

Iemand die lijdt, voelt zich vaak alleen. Wij willen iedereen uitnodigen om hun hart voor elkaar te openen en te spreken over wat hen écht raakt.

Dit kan ervoor zorgen dat er opnieuw een manier gevonden wordt om samen de pijn te dragen.

Hoe verloopt een Open-Hart-Cirkel?

We starten met een voorbereidend (telefonisch) gesprek met de persoon die de Open-Hart-Cirkel aanvraagt.

De regie ligt in handen van het gezin. De aanvrager nodigt de anderen uit en motiveert hen om deel te nemen.

Hierna ontvangen we de mensen in een warme, veilige omgeving en laten we hen plaats nemen in een cirkel die begeleid wordt door 2 mensen.

Wie kan een Open-Hart-Cirkel aanvragen?

Iedereen die geraakt wordt door de situatie kan een Open-Hart-Cirkel aanvragen. Dit kan de persoon in crisis zijn, maar ook familie of vrienden.

Wanneer een aanmelding gebeurt door een hulpverlener zal hij of zij gevraagd worden om het gezin uit te nodigen zelf contact met ons op te nemen.

Voor vragen en aanmeldingen kan je terecht bij onthaalpunt Jeugdhulp DOETERTOE:

Tel: 011 74 10 34

maandag en donderdag van 13u tot 17u

dinsdag, woensdag en vrijdag van 9u tot 13u

Mail: info@rtjlimburg.be