VACATURES

WORD JIJ MISSCHIEN ÉÉN VAN ONZE NIEUWE COLLEGA'S IN DE TOEKOMST?

collega

Momenteel zijn er 2 vacatures in de Wiekslag.

 

- Vlinder: 50% vast dienstverband (met periodes meer uren), startdatum 29-1-2020

- Begeleider de Ark: 80% vast dienstverband, startdatum 17-2-2020

 

VLINDER
Functiebeschrijving vlinder
De vlinder wordt ingezet als leefgroepbegeleider of nachtbegeleider waar er op dat moment nood is in de organisatie. Hij/zij zal te maken krijgen met jongeren van zeer diverse leeftijden.

De eerste opdracht van de vlinder zal zijn om nachten in de Jongensgroep te vervangen vanaf 29-1-2020. Dit betekent dat de arbeidsomvang van 50% uitgebreid wordt naar 80% voor die periode.

 

Functieprofiel

 • vaardigheden: verantwoordelijkheid nemen, uitstekende organisatorische vaardigheden, zeer stressbestendig zijn, gelijktijdig verschillende belangen kunnen behartigen, transparant werken, grote draagkracht, beschikken over talenten op één of meerdere van de volgende gebieden: sport, spel, muziek, knutselen, …
 • attitudes: zeer stipt en nauwgezet zijn, geduldig, gericht op samenwerking, diskreet omgaan met informatie, eerlijk en integer, flexibel, humor, respectvol, enthousiast, …
 • kennis: PC-gebruik, doelgroep, systeemkijk, ontwikkelingspsychologie
 • ervaring: belangstelling voor en/of ervaring in de sociale sector
 • andere persoonskenmerken: positief opbouwende ingesteldheid, sociaal bewogen, sterk gemotiveerd en volhardend, hartelijk in de omgang, brede maatschappelijke belangstelling 

formele vereisten: ten minste een getuigschrift van secundair onderwijs, beschikken over een rijbewijs cat. B en kunnen beschikken over een wagen, uittreksel uit het strafregister model 2, attest medische geschiktheid

Functie-inhoud

 • Instaan voor een goede organisatie van de avond, nacht en ochtend met als doel het creëren van een veilig, warm en voorspelbaar klimaat.
 • De basisbehoeften van de jongeren garanderen: o.a. ontspanning, slapen, voeding, hygiëne, kleding.
 • instaan voor het vervoer van cliënten (o.a. gebruik eigen wagen)
 • de nodige beslissingen nemen in overleg met collega’s en desgevallend autonoom en deze uitvoeren m.b.t. de begeleide cliënten
 • efficiënt rapporteren over het verloop van de avond, nacht en ochtend aan de afdelingscoördinator (via de dagrapportage)

Loon
bezoldiging: conform paritair comité 319.01 barema b2a

Plaats tewerkstelling

Afhankelijk van de inzet Alken, Stevoort, Sint Lambrechts Herk, Runkst

 BEGELEIDER DE ARK

Functiebeschrijving begeleider de Ark
De begeleider doet een combinatie van groepswerk en contextbegeleiding voor kinderen tussen de 6 en 18 jaar.

Functieprofiel

 • vaardigheden: verantwoordelijkheid nemen, uitstekende organisatorische vaardigheden, zeer stressbestendig zijn, gelijktijdig verschillende belangen kunnen behartigen, transparant werken, grote draagkracht, beschikken over talenten op één of meerdere van de volgende gebieden: sport, spel, muziek, knutselen, …
 • attitudes: zeer stipt en nauwgezet zijn, geduldig, gericht op samenwerking, discreet omgaan met informatie, eerlijk en integer, flexibel, humor, respectvol, enthousiast, …
 • kennis: inzicht in hulpverleningsmethodieken, sociale kaart, sector bijzondere jeugdbijstand, doelgroep en methodieken, systeemkijk, ontwikkelingspsychologie, erkennings- en subsidiëringsbesluit, p.c.-gebruik,
 • andere persoonskenmerken: positief opbouwende ingesteldheid, sociaal bewogen, sterk gemotiveerd en volhardend, hartelijk in de omgang, brede maatschappelijke belangstelling 

formele vereisten: ten minste een bachelor diploma in een menswetenschappelijke richting, beschikken over een rijbewijs cat. B  en kunnen beschikken over een wagen, uittreksel uit het strafregister model 2, attest medische geschiktheid

Functie-inhoud

 • begeleiden van cliënten en cliëntsystemen op alle mogelijke levensdomeinen (onderwijs, dagbezigheid, tewerkstelling, vrije tijd, relaties met familie en omgeving, financiën, administratie, huisvesting, psycho-sociaal functioneren, gezondheid, …) via o.a. individuele begeleiding, gezinsbegeleiding, groepswerk, school- en huiswerkbegeleiding, organiseren en begeleiden van sportieve-, creatieve- en spelactiviteiten,… 
 • instaan voor het vervoer van cliënten (o.a. gebruik eigen wagen) 
 • de nodige beslissingen nemen in overleg met collega’s en desgevallend autonoom en deze uitvoeren m.b.t. de begeleide cliënten 
 • voorbereiden van de teamvergadering en er actief aan deelnemen 
 • rapporteren over de dagdagelijkse werking aan de afdelingscoördinator 
 • deelnemen aan cliënt-overlegmomenten  
 • contacten leggen met diensten, instanties, onderwijsinstellingen, … 
 • opstellen van handelingsplannen en evolutieverslagen 
 • bundelen administratieve cliëntgegevens en dossiervorming  
 • … 

Loon

bezoldiging: barema paritair comité 319.01 barema b1c

 

Plaats tewerkstelling

Runkst 

 

Sollicitatieprocedure voor beide vacatures

Geef duidelijk aan voor welke vacature je jezelf kandidaat stelt.

Brief en CV voor 22 januari 2020 naar  nadia.peeters@dewiekslag.be. Telefonische of persoonlijke kandidaatstelling kan op 21 januari tussen 11u30 en 12u30 bij Liesje Reynders, algemeen directeur (011 31 27 43 adres: Wetzerstraat 14, Alken).

Geselecteerde kandidaten worden tussen 23 en 28 januari op de hoogte gebracht van de verdere procedure.

Wervingsreserve

Wil je in onze wervingsreserve terechtkomen voor vervangingen of toekomstige vacatures ? Stuur dan een spontane sollicitatiebrief  met motivering en CV per mail naar info@dewiekslag.be