Onderzoek in de UK (Matthews e.a., 2018) toont aan dat vele jong volwassenen zich buitengesloten voelen of gezelschap missen. De gevolgen hiervan zijn mentale problemen, negatieve manieren om met stress om te gaan, minder arbeidskansen, ... De oplossing die deze onderzoekers aandragen is om betekenisvolle relaties actief te promoten.

In de Wiekslag streven wij ernaar om belevenissen, sfeer en vriendschap te laten ervaren met de jongeren. Daarom zoeken wij vrijwilligers voor jongeren die een extra netwerkfiguur nodig hebben. Mensen die een bijdrage willen leveren aan het welzijn van kinderen en jongeren.
Er zijn verschillende mogelijkheden om je te engageren, rechtstreeks met de jongere of ondersteunend in zijn omgeving.

Ambriage is de vrijwilligerswerking van de Wiekslag. Een gekke naam?
‘de ambriage of de koppeling maakt de verbinding tussen de motor en de wielen’
Ambriage vrijwilligerswerking maakt de verbinding tussen kinderen/jongeren en een plus-volwassenen.

Ambriage is een team van volwassenen die zich als vrijwilliger inzetten voor kinderen die in de Wiekslag verblijven of voor jongeren die zelfstandig wonen. Als vrijwilliger ga je voor langere tijd in verbinding met een kind of een jongere. Je wordt een betekenisvolle persoon in hun jonge leven. We verwachten dat je als vrijwilliger minimaal een half jaar betrokken blijft en om de twee weken contact hebt met het kind of de jongere. Waar of wanneer jullie elkaar zien is niet op voorhand vast te leggen, dit is in overleg met de mogelijkheden van het kind/jongere en jouzelf. Een relatie opbouwen met een kind/jongere verloopt het makkelijkst via het samen doen van vrijetijdsactiviteiten, een hobby, praktische hulp bieden, …


De Wiekslag biedt professionele begeleiding en ondersteuning aan de vrijwilligers van Ambriage.
We komen maandelijks samen met alle vrijwilligers. Tijdens deze samenkomsten delen we ervaringen, leren we van mekaar, vinden we steun en zijn we verbonden als vrijwilligers.

Wil je ook deel uitmaken van een leuk team vrijwilligers? Laat het ons weten en we nodigen je uit voor een kennismakingsgesprek. Samen verkennen we jouw wensen en mogelijkheden om een goede match te vinden met een jongere. Twee medewerkers ondersteunen het vrijwilligersteam met onder andere intervisiemomenten.


Neem contact met Sophie Pousset via sophie.pousset@dewiekslag.be of via 0474 65 30 60

Matthews T., Danese A., Caspi A., Fisher H. L., Goldman-Mellor S., Kepa A., Moffitt T. .E, Odgers C. L., Arseneault L. (2018). Lonely young adults in modern Britain: findings from an epidemiological cohort study. Psychol Med. 24, 1-10. doi: 10.1017/S0033291718000788.