ONS STEUNEN

DE WIEKSLAG STEUNEN KAN ... HELPEN!

De Wiekslag vzw biedt opvang en begeleiding voor jongeren en hun gezinnen. We doen dit in een huiselijke sfeer en willen ruimte bieden om vrijetijdsactiviteiten zoals sporten, hobby's, jongerenkampen …. zoveel mogelijk te laten doorgaan. De middelen die we van de overheid ontvangen zijn hiervoor niet toereikend. Daarom zijn we afhankelijk van giften en organiseren we sponsoractiviteiten voor specifieke projecten.

Wij zijn dus altijd blij met giften.

WAT DOEN WE MET JULLIE CENTEN?

Wij gebruiken jouw gift om:

- aanschaf van trampolines

- nieuwe donsdekens

- vernieuwing van bedlinnen

- bouwen van activiteitenparcours

- aanvulling van de spelletjeskast

- smakelijke verrassingen van de sint

- aankoop fietsen

- verfraaiing van de kamers van de jongeren

- ……

Jij krijgt altijd bericht van wat wij met jouw gift gedaan hebben. 

WAT DOEN WE MET JULLIE GESCHONKEN SPULLEN?

Wij zijn vaker op zoek naar:

- fietsen voor onze jongeren of gezinnen

- kleine huisraad voor de jongeren die alleen gaan wonen

- klein meubilair voor jongeren en gezinnen

- Sinterklaassnoep voor het grote sintfeest

- speelgoed

- babyuitzet  of baby- en kinderkleren voor gezinnen in begeleiding

- …..

We streven ernaar om de geschonken spullen een rechtstreekse bestemming te geven. Wil jij iets schenken, neem even contact op met ons.

De Wiekslag vzw is erkend om fiscale attesten uit te schrijven voor giften vanaf €40 op rek-nr. BE 77 4518 5206 8142 met vermelding 'gift'. Elke gift geeft recht op een belastingvermindering van 45 %. 

Voor wie een schenking, legaat of "return-on-investment via imagoversterkende en duurzame publiciteit via sponsoring" voor ogen heeft, gaan wij graag in overleg.