BEGELEIDING MET VERBLIJF

in de Wiekslag kunnen 46 kinderen verblijven

Wanneer kinderen in verblijf zijn in de Wiekslag blijft het contact met ouders, grootouders en andere belangrijke personen een groot aandachtpunt. We kunnen niet op voorhand zeggen hoe lang een verblijf zal duren. Dit is afhankelijk van de zorgen die er zijn. Die zorgen worden ook tijdens de thuisbegeleiding besproken. Ouders, familie of vrienden kunnen in overleg op bezoek komen in de leefgroep. De kinderen/jongeren kunnen ook op bezoek gaan met of zonder overnachting. Dit gebeurt steeds in goed overleg met de begeleiding en eventuele verwijzer.

→   SPRANKEL

→   MEISJESGROEP

→   JONGENSGROEP

→   17-PLUS

→   ROUTE 4

→  MUNDO