Mundo

Co-housing voor 4 niet-begeleide minderjarige vluchtelingen van 16 tot 18 jaar.

De jongeren hebben allen een verblijfsstatuut.

Gestommel op de trap, de eerste jongere komt naar onder om te ontbijten. Iedereen maakt zich stilletjes klaar om zelfstandig naar school of naar de stageplaats te vertrekken. Sommigen gaan met de bus, anderen met de fiets.

Na school of stage is de begeleider aanwezig om samen de verhalen van de dag te delen, huiswerk te maken, te lachen enz. De jongeren koken zelf en de begeleider helpt waar nodig. Elke week is er een groepsmoment. Op die manier wonen de jongeren alleen en toch in groep, co-housing dus. Ze maken onderling afspraken over huishoudelijke taken en benutten elkaars krachten.

's Avonds vertrekt de begeleider. De jongeren bepalen zelf wanneer ze gaan slapen zodat ze weer fris zijn voor de volgende dag. 

Elke jongere krijgt een soort leefloon waar hij /zij de verblijfskosten mee betaalt, gaat winkelen, spaart en als er wat over is, leuke activiteiten mee doet. Via budgetbeheer helpen we hen om deze financiële verantwoordelijkheid onder de knie te krijgen.

Verblijf in Mundo biedt tijdelijke ondersteuning voor de jongere. We focussen we op het hier en nu én op de toekomst. Welk netwerk heeft de jongere? Welke aanvullende hulpverlening is er nodig?

Waar gaat de jongere wonen na Mundo? 

Onze begeleiders werken samen met de jongere aan al deze vragen.