Focus, vernieuwing en continuïteit 

In elke tijdsperiode ontwikkelt de samenleving antwoorden op noden die leven, op basis van de kennis en het inzicht van dat moment. De geschiedenis van de Wiekslag weerspiegelt dit op een mooie manier. Elke stap in haar bestaan wordt gekenmerkt door het actief zoeken naar oplossingen voor actuele thema’s, het samenwerken met een breed netwerk en het mee vormgeven van het beleid in de jeugdzorg. Op elk moment met eenzelfde focus voor ogen: de veiligheid en het welzijn van kinderen.

Sinds de oprichting op 25 maart 1958 hebben vele mensen bijgedragen met hun hoofd, hart en handen aan dit maatschappelijk belangrijk project. De lijst van mensen die van de Wiekslag een sterke organisatie maakt, is na meer dan zestig jaar heel lang. Zij maken voor kinderen en hun gezinnen een verschil dat van levensbelang is. Onze medewerkers zijn het kapitaal van de organisatie en dragen wezenlijk bij aan de levenskwaliteit en toekomstkansen van de vele kinderen en hun families. Zonder hen geen Wiekslag.  Hun bezieling is bijzonder en ze krijgen de grootste waardering voor hun unieke inzet.

De Wiekslag heeft een boek uitgegeven naar aanleiding van hun 60ste verjaardag. Dit boek is voor 10 euro te verkrijgen, bestellen kan door een mailte te sturen naar info@dewiekslag.be.

Onze waarden in de praktijk

De Wiekslag geeft voorrang aan de meest kwetsbare groepen in onze samenleving. Hoewel wachtlijsten in principe chronologisch behandeld worden, vragen situaties van kinderen vaker een prioritaire behandeling. De meest dringende nood krijgt altijd voorrang in de begeleiding.

meer info

Onze beste hoop voor vandaag en de toekomst

In de voorbije zestig jaar is het gezin en ook de jeugdzorg ingrijpend veranderd. Toch blijft de oorspronkelijke opdracht van de Wiekslag behouden: veiligheid en geborgenheid verzekeren aan kinderen en jongeren, als basis voor veilig opgroeien en ontwikkelen.

meer info