ONZE WAARDEN IN DE PRAKTIJK

 • De Wiekslag surft niet mee op de golven dat werken in de bijzondere jeugdzorg bedreigend, gevaarlijk of vooral kommer en kwel zou zijn. Kinderen en hun gezinnen zijn en blijven altijd onze partners. Zonder ongewenst gedrag te aanvaarden of goed te keuren is deze benadering van partnerschap de enige weg om een gewenst resultaat te krijgen.
 • De Wiekslag kiest ervoor om agressie-incidenten niet met agressie te bestrijden. Er wordt ingezet op de preventie van agressie. We isoleren jongeren niet en zoeken geen vergelding, dreigen noch vernederen. We vermijden provocatie. Het eerste doel is de agressie te beëindigen en de rust te laten terugkeren. Daarna is er aandacht voor het herstel van de aangerichte materiële en relationele schade.
 • De Wiekslag benadert het gezin als een systeem en niet als optelsom van individuen. Daarom werkt eenzelfde begeleider voor zowel het kind als het gezin: twee rollen in één persoon.
 • De Wiekslag garandeert voorspelbaarheid, veiligheid en geborgenheid door onder meer

  • vaste nachtbegeleiders in de leefgroepen
  • flexibele inzet van technische en/of logistieke medewerkers als opvoeder, zowel in groepen als bij individuele momenten
  • permanente bereikbaarheid en beschikbaarheid buiten de kantooruren voor alle medewerkers door directieleden en afdelingscoördinatoren
 • De Wiekslag werkt vanuit vertrouwen. De procedure Home Alone is hiervan een voorbeeld. Een begeleider kan deze inzetten voor elke buitenhuis activiteit waarbij hij één of meerdere jongeren vergezelt. Dat kan gaan over een vervoersopdracht, een schoolcontact, een doktersbezoek, een vrijetijdsactiviteit met een deel van de groep ... Op dat ogenblik is een jongere of een deel van de groep jongeren zonder begeleider in de leefgroep. Bij een Home Alone gaat het altijd om een gecoördineerde actie. Vanzelfsprekend gebeurt dit in goed overleg met de thuisblijver(s) en met de medewerker van de permanentiedienst. De zorginspectie geeft de toestemming voor deze procedure.
 • De Wiekslag gelooft in de kracht van positieve voorbeelden. Daden zijn belangrijker dan woorden. In het arbeidsreglement is opgenomen dat personeelsleden niet roken of alcohol drinken tijdens werkgerelateerde activiteiten. Dit verbod geldt ook voor ouders en bezoekers.
 • De Wiekslag meet kwaliteit door onderzoek. In dat licht werkt de organisatie samen met verwijzers, hogescholen en universiteiten. Een grote groep van studenten/stagiairs speelt hierbij een cruciale rol.
 • De Wiekslag werkt met een onafhankelijk bestuur van vrijwilligers samengesteld op basis van expertise. Er zijn vertegenwoordigers uit diverse sectoren zoals het onderwijs, de (geestelijke) gezondheidszorg, HR en communicatie, de technische, financiële en juridische wereld. De bestuurders krijgen inzicht in de ideeën, methodieken en ontwikkelingen van de Wiekslag door een transparante samenwerking en rechtstreekse getuigenissen van medewerkers en gezinnen.