ONZE BESTE HOOP VOOR VANDAAG EN DE TOEKOMST

Veiligheid en geborgenheid verzekeren

Het is onze beste hoop dat maatschappelijke tegenstellingen aangepakt worden. Armoede en ongelijkheid liggen aan de basis van maatschappelijke uitsluiting en van veel ellende voor kinderen en hun gezinnen. Er moet een grondige omslag in het beleid komen als men de noodzaak aan jeugdhulp wil verkleinen. Basiszorg, een goede scholing, gezond wonen in een veilige omgeving, vriendjes, een eigen gedacht mogen hebben… dat is niet iets dat kinderen moeten verdienen. Het is een recht. Het vraagt van de burger een gedisciplineerd en genuanceerd kijken naar kinderen en jonge mensen in een moeilijke leefsituatie. Veroordelen, beschuldigen en verwijten voegen enkel leed toe.

Begeleiding op maat van de jongere

Terwijl jonge mensen algemeen langer afhankelijk zijn van hun ouders, is dit voor de jongeren in de Wiekslag niet anders. Meerderjarigheid is een juridisch begrip en zegt niets over maturiteit of over vaardigheden en middelen om zelfstandig in het leven te staan. Hulpvragen stoppen niet bij de wettelijke meerderjarigheid op achttien jaar. Sinds 2019 biedt de overheid de mogelijkheid om jongeren tot hun vijfentwintigste te begeleiden.

Het is onze beste hoop dat jongeren die daar baat bij hebben na hun achttiende gebruik zullen maken van de diensten van de Wiekslag. We willen blijven meedenken met het beleid over de uitbouw van nieuwe initiatieven die tegemoetkomen aan de noden van jonge mensen.

Het natuurlijk netwerk als sleutelbegrip

Iedereen in de maatschappij heeft een netwerk nodig, ook de jongeren in de Wiekslag. We stellen alles in het werk om een steunend netwerk voor iedere jongere in kaart te brengen. Het natuurlijk netwerk bestaat in eerste instantie uit (groot)ouders en familieleden. Verder zijn er ook de leerkrachten, de vrienden en hun ouders, de trainer van de sportclub, de buurvrouw en/of andere mensen die betrokken zijn bij de jongere.

Iedereen op school

De Wiekslag ziet het als haar plicht om er alles aan te doen om kinderen op school te krijgen. Als het kind niet naar school gaat, legt de begeleider zich hier niet bij neer. Hij toont zich vastberaden en vasthoudend en werkt daarbij samen met de ouders, leerkrachten, de vrienden en hun ouders, hun trainer...

Het is onze beste hoop dat nog meer scholen, CLB’s en andere professionele partners met het model van geweldloos verzet werken. Een gemeenschappelijke aanpak versterkt immers de samenwerking in het belang van de kinderen. We vragen de Vlaamse overheid om de methodiek van geweldloos verzet bij problematische schoolparticipatie als effectieve hulpvorm te erkennen en te financieren.

Werken met oudergroepen

Na zeven jaar ervaring in het werken met oudergroepen zijn wij overtuigd dat dit een immens waardevolle hulpverlening is. De deelnemers aan de oudergroepen stellen dat ze er de steun en handvaten vinden om hun gezinssituatie te verbeteren. Ouders leren om gevaarlijke escalaties in hun gezin te vermijden door gepaste controle op hun eigen gedrag te ontwikkelen en door opnieuw goed in contact te zijn met hun kind. Zij zoeken steunfiguren en doorbreken daarvoor de geheimhouding over hetgeen zich in de relatie met hun kind afspeelt. Zelfzorg, beschermen van andere kinderen in het gezin en zeker ook gebaren van zorg en verzoening naar het kind met het lastig gedrag zijn hierbij belangrijke thema’s.

Het is onze beste hoop dat deze specifieke aanpak breder beschikbaar wordt voor alle ouders. De kost van de hulp via het groepswerk is laag en de regie voor de oplossingen van gezinsproblemen ligt bij de ouders zelf. Om die reden vragen we de Vlaamse overheid om ook deze waardevolle hulp te erkennen, te promoten en te bekostigen.

Een jongere en een vrijwilliger: een sterke tandem

De overheid maakt het mogelijk om burgerinitiatieven uit te bouwen. De Wiekslag grijpt deze kans om de vrijwilligerswerking nieuw leven in te blazen. Het opzet is om een geëngageerde vrijwilliger te koppelen aan een jongere met een beperkt netwerk. De vrijwilligers worden ondersteund met de nodige materiële middelen en met regelmatige intervisie door twee medewerkers van de Wiekslag.

Onze beste hoop is om voldoende mensen te vinden die zich engageren voor een jongere. Van de overheid vragen we blijvend te investeren in vrijwilligers zodat ze goed ondersteund kunnen worden. We hopen dat het netwerk van de vrijwilliger een wereld van mogelijkheden opent, waardoor de jongere zijn eigen kwaliteiten en interesses ontdekt, keuzes maakt en met zelfvertrouwen in het leven staat.