Verbindende communicatie

De samenwerkingsrelatie met onze cliënten bepaalt 30 % van het resultaat van de hulpverlening (Duncan, Miller & Sparks 2004). Verbindende communicatie kan hier erg in bijdragen. Het maakt de begeleider o.a. bewust van zijn eigen jakhalsgedachten en –taal.  Hoe blijf je in heel het kluwen en alle complexiteit verbonden met je innerlijke giraf.  Hoe blijf je achter elk verwijt/aanval/verdediging luisteren naar de onderliggende behoeften van de ander. Verbindende verhoogt de kans op  EN - EN  i.p.v. OF -  OF , op SAMEN i.p.v. TEGEN. 

Verbindende communicatie is gebaseerd op geweldloze communicatie van Marchall Rosenberg (xxx).  Naast een communicatiemodel met 4 duidelijke stappen is het vooral een manier van in het leven staan.  Het is een levenshouding die gericht is op het vervullen van wezenlijke waarden en behoeften en dit vanuit verbinding en gelijkwaardigheid: ik ben oké/jij bent oké.

Hiernaast geeft verbindende communicatie ons een model dat we kunnen aanreiken aan onze cliënten wanneer zij stuiten op moeilijkheden in de communicatie met hun omgeving.  Volgende vragen dienen hierin als leidraad: wat hebben ze concreet gehoord, gezien? ,… en wat waren hierbij hun interpretaties, oordelen?…  wat voelde ze?… waar hebben ze nood aan?… wat willen ze verzoeken?…  Vervolgens laten we hen verbinden met de ander.  Van waaruit zou de ander doen wat hij doet?.    

Een andere belangrijke samenwerkingsrelatie is deze met je collega’s.  In de Wiekslag werk je nauw samen met je collega’s , ieder vanuit zijn eigenheid en talenten aan éénzelfde doel, rond één visie. Ook al streven mensen vaak dezelfde waarden na, ze stuiten op verschillen. Er zijn verschillen in hoe we een situatie beoordelen, in wat we op dat moment prioritair vinden, op hoe we vinden dat het aangepakt moet worden, etc. Hierdoor kan er verwarring ontstaan in de onderlinge communicatie en praten we over standpunten i.p.v. onderliggende belangen/behoeften. Verbindende communicatie geeft ons tools om onszelf helder te uiten en om echt naar elkaar te kunnen luisteren.

Iedere werknemer in de Wiekslag (directie, coördinatoren, begeleiders, administratie, technische en logistieke dienst) kreeg training in verbindende communicatie en verschillende keren per jaar heeft ieder team supervisie in het integreren van dit gedachtegoed.