VERBINDENDE COMMUNICATIE

Verbindende communicatie is gebaseerd op geweldloze communicatie van Marchall Rosenberg (2011).  Naast een communicatiemodel is het vooral een manier van in het leven staan.  Het is een levenshouding die gericht is op het vervullen van wezenlijke waarden en behoeften en dit vanuit verbinding en gelijkwaardigheid. 

In de Wiekslag is verbindende communicatie de basishouding zowel naar cliënten als naar collega's. Het is het model dat we onze cliënten aanreiken wanneer zij  moeilijkheden hebben in de communicatie met hun omgeving. We leren hen communiceren vanuit gelijkwaardigheid om opnieuw verbinding te maken met de ander (van waaruit zou de ander doen wat hij doet?).    

Iedere werknemer in de Wiekslag (directie, coördinatoren, begeleiders, administratie, technische en logistieke dienst) krijgt training in verbindende communicatie.

Rosenberg, M. B. (2011). Geweldloze Communicatie. Rotterdam: Lemniscaat.