TAAL VAN HET HART

Met de taal van het hart brengen we terug beweging in crisissituaties. Spreken vanuit het hart is spreken in waarheid. Hiermee bedoelen we een taal van eerlijkheid, luisterbereidheid en openheid voor elkaar. Een taal die moed vraagt om te spreken.

De condities om deze gesprekken te voeren, worden geïntroduceerd door de procesbegeleider. Concreet betekent dit dat de procesbegeleider elk indivu helpt om impulsieve negatieve emoties en uitingen te hertalen. Zoeken naar de onderliggende waarden van deze uitingen zijn een sleutel om te komen tot een respectvolle herformulering. 

Werken met de taal van het hart is een specifieke methodiek die vertaald wordt in de module Positieve Heroriëntering. Met deze module worden gezinnen kortdurend met een maximum van 4 maanden begeleid.

In de Wiekslag wordt de taal van het hart gesproken zowel met cliënten als met collega's.

Zes procesbegeleiders zijn specifiek opgeleid in het spreken vanuit het hart. Zij vormen samen team Houvast. Zij nemen collega's mee in deze methodiek tijdens teamoverstijgende vergaderingen en personeelsdagen.