OUDERWERKING

Elke ouder wenst een goede toekomst voor zijn of haar kind en doet alles in de eigen mogelijkheid om dit waar te maken. Wanneer ouders geconfronteerd worden met zeer moeilijk gedrag van een kind of jongere, wordt er veel geprobeerd om de opvoeding en het gezinsleven in goede banen te leiden. Het samenbrengen van ouders die een vergelijkbare situatie meemaken vanuit een inhoudelijke focus om hen te sterken is wat de Wiekslag in de oudergroepen doet.

De visie en de aanpak vanuit het Geweldloos Verzet (Omer, 2009) geven oplossingen om beter om te gaan met erg lastig en gevaarlijk gedrag van kinderen en jongeren. Geweldloos verzet helpt ouders om hun gevoel van hulpeloosheid te overwinnen, erg moeilijk gedrag te doen verminderen of te laten ophouden, een betere sfeer in het gezin te hebben, de relatie tussen ouder en kind te verbeteren en meer steun van familie en vrienden te krijgen.


De bedoeling van de oudergroepen is om de methode van het geweldloos verzet te leren en te oefenen, om ervaringen te delen met andere ouders en om mekaar te steunen. Ouders kunnen ook een familielid of vriend(in) meebrengen.

Omer, H. (2009). Geweldloos verzet in gezinnen. Een nieuwe benadering van gewelddadig en zelfdestructief gedrag van kinderen en adolescenten. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.