OPLOSSINGSGERICHT

Binnen het oplossingsgericht werken is de samenwerkingsrelatie tussen begeleider en cliënt de motor tot verandering. De begeleider stuurt een oplossingsgericht proces en stelt vragen om de cliënt te leiden in het uitwerken van zijn gewenste toekomst. Zij focussen op wat reeds gerealiseerd is en welke stappen nog kunnen gezet worden. De focus ligt op het ontdekken van hulpbronnen, hoe gering ook, waarmee verandering kan worden bewerkstelligd.​

Oplossingsgericht werken is ontwikkeld door Steve de Shazer (1988, 1991) en Insoo Kim Berg (1994) binnen het Brief Family Therapy Center in Milwaukee. Uit diverse onderzoeken van het Brief Family Therapy Center blijkt dat drie specifieke gedragingen van de begeleider ervoor zorgen dat cliënten 4x vaker spreken over oplossingen, verandering en hulpbronnen. Dit soort vragen zijn de kern van het oplossingsgericht werken (Bannink, 2018).​

- het stellen van uitnodigende vragen (wat wilt u voor het probleem in de plaats?)

- het stellen van detailvragen (wat deed u toen precies anders waardoor het beter ging?)

- het geven van verbale beloningen (hoe is u dat gelukt?)

Al onze medewerkers worden getraind in oplossingsgericht werken via interne en externe opleidingen (o.a. in samenwerking met Vraagkracht). Zo volgden alle begeleiders en leidinggevenden in 2017-2018 vier dagen opleiding (leidinggevenden 6) over BRIEF, een specifieke methode van oplossingsgericht werken (Iveson, George, en Ratner, 2012). 

Bannink, F. (2018). Oplossingsgerichte vragen. Amsterdam: Pearson Benelux.

Berg, I.K. (1994). Family-Based Services: A Solution Focused Approach. New York: Norton.

Shazer, S. de. (1988). Clues: Investigating Solutions in Brief Therapy. New York: Norton.
Shazer, S. de. (1991). Putting Difference To Work. New York: Norton. 

Iveson, C., George, E., en Ratner, H. (2012). Brief Coaching: A Solution Focused Approach. New York: Routledge.