NIEUWE AUTORITEIT

Het model van de nieuwe autoriteit en het geweldloos verzet in de opvoeding is ontwikkeld door professor Haim Omer in Tel Aviv, Israel (Omer, 2009). Het steunt op de methodes en ideeën van geweldloze actieve weerstand van Mahatma Gandhi en Martin Luther King. Nieuwe autoriteit  biedt een nieuwe aanpak bij moeilijk gedrag van kinderen en jongeren en helpt om het gevoel van hulpeloosheid van ouders te overwinnen. De focus ligt op wat ouders kunnen doen om de gedragsproblemen te verminderen en het gezinsklimaat te verbeteren.  Zelfcontrole en het voorkomen van escalatie zijn belangrijke vaardigheden in het toepassen van het geweldloos verzet. ​

In 2012 startten wij met oudergroepen. ​Dit is een initiatief waar ouders tweemaal per maand samenkomen om te leren over deze nieuwe aanpak. Zo kunnen ze oefenen met elkaar en spreken over de ontwikkelingen in hun persoonlijke situatie. De oudergroepen zijn opengesteld zowel voor ouders die thuis begeleid worden door de Wiekslag als voor ouders die geen andere samenwerking hebben met de Wiekslag.

Via rechtstreekse opleidingen bij Haim Omer en het Vlaams opleidingsinstituut schrijft de Wiekslag zich in voor het mee ontwikkelen van een nieuwe autoriteit in opvoeden. ​

Omer, H. (2009). Geweldloos verzet in gezinnen. Een nieuwe benadering van gewelddadig en zelfdestructief gedrag van kinderen en adolescenten. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.