NETWERKGERICHT 

Netwerkgericht werken is samen met het gezin een netwerk in kaart brengen/uitbreiden/activeren/actief inzetten om los van de hulpverlening een toekomst in te zetten. Dit is een opdracht voor de hulpverlener samen met het gezin (Steens, 2016; Hermanns e.a., 2012). Wie is er op de hoogte? Wie was in het verleden betrokken? Wie kunnen we betrekken? Dit zijn maar enkele van de vragen die we kunnen stellen. Resultaat moet zijn dat er een natuurlijk netwerk (en laagdrempelige hulpverlening) rond het gezin staat, dat ze zelf kiezen en dat als volledig netwerk samen de toekomst tegemoet gaat. ​

Het inzetten van een netwerk in de hulpverlening maakt het mogelijk dat meer kinderen in de eigen omgeving kunnen opgroeien of dat het residentieel verblijf verkort (Veerman, Janssen en Delicat, 2005). 'Signalen van Veiligheid' (Signs of Safety) is een voorbeeld van netwerkgericht werken binnen de Wiekslag wanneer het gaat om situaties van onveiligheid. Door doelgericht in dialoog te gaan worden de eigen mogelijkheden van het brede netwerk rondom jongeren en gezinnen geactiveerd. Er wordt een netwerk samengebracht rondom concrete doelen en het behalen van die doelen wordt met hen geëvalueerd (DeCook en Sulkers, 2016). 

Al onze medewerkers worden getraind in de basisprincipes van netwerkgericht werken via interne en externe opleidingen (o.a. in samenwerking met Vraagkracht). Het dagdagelijks oefenen en verfijnen van deze manier van werken zorgt ervoor dat de Wiekslag sinds 2017 in de Vlaamse forumgroep Signs of Safety (SOS), actief meedenkt en meewerkt aan de implementatie van SOS in Limburg. ​

Hermanns, J., Klap, A., Smit, K., en Zwart, A. (2012). Wraparound care in de jeugdzorg & implementatie van Intensieve Pedagogische Thuishulp. Amsterdam: SWP.

Steens, R. (2016). Contextbegeleiding gestript. Praktijkhandboek. Antwerpen: Jeudzorg Emmaüs.

Veerman, J. W., Janssen, J., en Delicat, J. W. (2005). Effectiviteit van Intensieve Pedagogische Thuishulp: Een meta-analyse. Pedagogiek, 25(3), 176-196.

DeCook, K., en Sulkers, E. (2016). Werken met netwerken in situaties van verontrusting.