GEWELDLOOS VERZET

Het model van de nieuwe autoriteit en het geweldloos verzet in de opvoeding werd ontwikkeld door professor Haim Omer in Tel Aviv, Israel, en steunt op de methodes en ideeën van geweldloze actieve weerstand van Mahatma Gandhi en Martin Luther King, e.a. (Omer, 2009). Deze worden gebruikt om ouders en opvoeders te helpen bij de opvoeding. Geweldloos verzet biedt een nieuwe aanpak bij moeilijk gedrag van kinderen en jongeren en helpt om het gevoel van hulpeloosheid van ouders te overwinnen. De focus verschuift van de gedragsproblemen bij de jongere, naar wat de ouders kunnen doen opdat de gedragproblemen verminderen en om het gezinsklimaat te verbeteren.  Zelfcontrole en het voorkomen van escalatie zijn belangrijke vaardigheden in het toepassen van het geweldloos verzet.

Het ideeëngoed van het geweldloos verzet is geëvolueerd naar een visie over opvoeding en herintroduceert autoriteit in de opvoeding, namelijk een “nieuwe” autoriteit die steunt op verantwoordelijkheid (plicht), op kracht en op verbinding met het netwerk van het gezin.

In het model van het geweldloos verzet wordt gewerkt met ongewone en toch effectieve interventies, zoals de aankondiging, de sit-in, de verzoening, inschakelen steunfiguren en daarmee geheimen doorbreken, de telefoonronde, e.a. De interventies van het geweldloos verzet worden zowel gebruikt door de begeleiders in hun rol als opvoeders als in het begeleiden van ouders om deze interventies in hun gezin toe te passen. Alles is gericht op het vergroten van de ouderlijke aanwezigheid (fysiek en psychologisch) in het leven van de kinderen.

Via rechtstreekse opleidingen bij Haim Omer en bij een Vlaams opleidingsinstituut schrijft de Wiekslag zich in voor het mee ontwikkelen van een nieuwe autoriteit in opvoeden en voor het voeren van geweldloos verzet tegen jongerengedrag waar veiligheid en welzijn bedreigd is.

In 2021 en 2022 wordt een verdiepingstraject gevolgd door alle residentiële medewerkers en een afvaardiging van de contextbegeleiders en directie. We verwerven nog meer inzicht in het toepassen van geweldloos verzet in leefgroepen!

Omer, H. (2009). Geweldloos verzet in gezinnen. Een nieuwe benadering van gewelddadig en zelfdestructief gedrag van kinderen en adolescenten. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.