Congres georganiseerd door de Wiekslag i.s.m. OSD Limburg

GEWELDLOOS VERZET EN VEILIGHEIDHSPLANNING IN PARTNERSCHAP

donderdag 3 juni en vrijdag 4 juni 2021

In de Wiekslag zijn we ervan overtuigd dat de combinatie van geweldloos verzet en veiligheidsplanning van grote waarde is in de jeugdhulp. We hebben een jarenlange traditie in het werken met Geweldloos Verzet. Daarnaast hebben we ons meer en meer verdiept in Signs of Safety, wat maakt dat we sinds kort een erkenning hebben voor contextbegeleiding Signs of Safety. In dit congres delen we graag de mogelijkheden van deze combinatie, voor het werken met kinderen, jongeren en gezinnen in de jeugdhulp. Dit in partnerschap met OSD/Opgroeien, vermits partnerschap centraal staat in ons dagdagelijkse werk.

Donderdag 3 juni ligt de focus op het ambulant werk in de jeugdhulp. We kijken hoe we nieuwe autoriteit, geweldloos verzet, oplossingsgericht werken en veiligheidsplanning kunnen samenbrengen in de praktijk van de jeugdhulp. We krijgen drie verschillende focussen gepresenteerd waarin elementen hiervan worden samengebracht.

Vrijdag 4 juni zoomen we in op het residentieel werken in de jeugdhulp. In het werken in leefgroepen in de jeugdhulp, vullen deze benaderingswijzen elkaar perfect aan. Drie sprekers nemen ons mee in de manier waarop we leefgroepwerk naar een hoger niveau kunnen tillen. We zorgen voor een gepaste leeromgeving waarin we jongeren kansen geven om goed te ontwikkelen, in goed contact met hun gezin, familie en ruime context.

Vanuit de Wiekslag vullen we de inzichten van de sprekers aan met dagdagelijkse praktijk uit ons werk met kinderen, jongeren en gezinnen. We delen graag onze goede praktijk, ons grootste leren en onze mooiste uitdagingen, in samenwerking met OSD.

VOOR WIE ?

Elke hulpverlener in de jeugdhulp

LOCATIE

Online: enkele dagen voor de studiedag ontvangt u een e-mail met praktische info en de links naar de sessies

INSCHRIJVING/DEELNAMEPRIJS

De twee dagen zijn apart of samen te volgen.

60€ voor 1 dag

100€ voor 2 dagen

Je kan inschrijven  voor 15 mei 2021

Betalen  voor 18 mei 2021 op rekening BE77 4518 5206 8142 (BIC: KRED BE BB) met vermelding 'congres2021' en jouw 'naam+voornaam' waarmee je ingeschreven bent.

Programma:

DAG 1, donderdag 3 juni

Focus op ambulant werk in de jeugdhulp

Inleiding: 9u – 9u15

Hoe kondig ik mijn zorgen aan?

9u15 – 10u45

Paut Kromkamp en Anne Braamse, Vraagkracht, Nederland

 

Hoe kan ik mijn zorgen op zo’n manier met het gezin delen, dat ze serieus genomen worden én dat we de werkrelatie behouden? In een nieuwe en unieke benadering combineren we effectieve elementen uit het gedachtengoed over Nieuwe Autoriteit en middelen uit het Geweldloos Verzet met het oplossingsgericht werken aan veiligheid, waar Vraagkracht jarenlange ervaring in heeft. In een interactieve lezing laten we zien hoe je als professional een heldere en effectieve aankondiging kan doen, die binnenkomt, die samenwerking bevordert en die de basis vormt voor de vraag: wanneer kan ik deze casus weer afsluiten?

Pauze

10u45 – 11u 

De grootste gemene deler is maatwerk

11u-12u30

Sébastien Vernieuwe, Korzybski Insitituut

 

Doen wat werkt in jeugdzorg, de pragmatiek van de veldwerker combineren met de filosofie en de theorie, het moet mogelijk zijn, anders hebben die filosofie en theorie geen nut. Het geloof in en respect voor de cliënt als een grondhouding, is voor wie dagdagelijks werkt met hoogrisico-situaties geen sinecure en toch werkt het.

Nieuwe Autoriteit en Signs of Safety worden op dat vlak regelmatig gematcht als twee compatibele modellen, de oplossingsgerichte basishouding en taal fungeren vaak als de lijm die hen verbindt.

Graag neem ik jullie mee naar de gemene deler, naar bepaalde inzichten of manieren van kijken die verbinden en de theorie in de praktijk tonen.

Pauze

12u30 – 13u15

Praktijkvoorbeeld vanuit de Wiekslag, in partnerschap met OSD

13u15 – 14u15

Pauze

14u15 – 14u30 

Bouwen aan hoop en vertrouwen om eigen acties van verbindende en waakzame zorg te faciliteren.

14u30 – 16u00

Sven Bussens, Oplossingsgericht Centrum

 

Ouders verstrikt in negatieve en destructieve patronen verliezen vaak connectie met eigen behoeften, noden, mogelijkheden en vooral … de ouder die zij eigenlijk willen zijn voor hun kind. Dit voedt een gevoel van hopeloosheid en hulpeloosheid. 

Vanuit een resource-georiënteerde dialoog verbinden we met krachten, hulpbronnen en eigen oplossingen van de ouder. Met een focus op samenwerken en een voor de ouder meer gewenste richting, nodigen we uit in een actieve rol. 

In deze praktische introductie wil ik belichten hoe we oplossingsgerichte praktijk en NVR-praktijk kunnen combineren in het voordeel van onze cliënt. Met wat we aandacht geven in het gesprek co-creëren we een nieuwe werkelijkheid. Een werkelijkheid met andere en meer mogelijkheden.

Programma:

DAG 2, vrijdag 4 juni

Residentieel werken in de jeugdhulp

Inleiding: 9u – 9u15

Een (veilig) dorp bouwen als team!

9u15 – 10u45

Carla Stals, Training & Coaching 0-100

 

Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet als basis voor een veilig pedagogisch klimaat in uw voorziening.

Samen bouwen aan een veilig pedagogisch klimaat voor begeleiders en jeugdigen doe je vanuit waakzame zorg: een juiste basishouding met Aanwezigheid, Zelfcontrole, Support, Transparantie, Herstel, Relatie en Verzet . Daarnaast is het belangrijk dat interventies worden ingezet in de 3 niveaus Waakzame Zorg.

We weten dat naast autoriteit, ook een goede relatie nodig is om op te kunnen groeien tot autonome, weerbare volwassenen met een positief zelfbeeld. Maar hoe doe je dat als je als team niet op 1 lijn staat? Herkenbaar zal zijn dat dit bij externaliserend gedrag (brutaal, opstandig, grof taalgebruik, niet luisteren) alsook bij internaliserend gedrag (angstig, teruggetrokken, geen contact willen maken) een grote uitdaging is!

Het gedachtegoed Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet verbindt goed met andere benaderingswijzen zoals Signs of Safety. In deze lezing neemt Carla jullie mee in haar ideeën rond werken met residentiele teams die (veelvuldig ) geconfronteerd worden met kwetsbare jeugdigen die (zeer) problematisch gedrag vertonen.

Pauze

10u45 – 11u 

Steun en support

11u-12u30

Anne Braamse, Vraagkracht, Nederland

 

Een verassend uur waarin SofS en NVR elkaar ontmoeten.  Waar SofS vooral gaat over kinderen veilig houden voor mishandeling, verwaarlozing en misbruik, richt NVR zich op het verminderen van destructief en zelfdestructief gedrag. SofS en NVR ontmoeten elkaar vooral in het inzetten van support. Het bouwen van een wij-autoriteit en met behulp van deze steun aan veiligheid van kinderen bouwen. Bereid je voor op een aantal uitdagingen bespreken, een aantal successen ter inspiratie en uitwisselen van mogelijkheden.

Pauze

12u30 – 13u15

Praktijkvoorbeeld vanuit de Wiekslag, in partnerschap met OSD

13u15 – 14u15

Pauze

14u15 – 14u30 

Waar zit jouw rode knop?

14u30 – 16u00

Ilse Vandenheuvel

 

Als je werkt en denkt vanuit NVR, dan weet je dat de volwassene centraal staat, jij dus, wij dus. Het gaat om onze acties van Geweldloos Verzet naar de jongere, over hoe WIJ rustig dienen te blijven in ingewikkelde situaties. Maar hoe doe je dat nou in spanningsvolle situaties in de groep, bij situaties waarin jouw rode knop getriggerd wordt? Tijdens de laatste lezing van het congres zal hier aandacht aan besteed worden, met veel voorbeelden uit de praktijk. Waar zit jouw rode knop ?

Dit congres wordt mogelijk gemaakt door de steun van CERA