BEMIDDELINGSGERICHT WERKEN

Bemiddelingsgericht werken biedt handvaten om in gesprek te treden over conflicten. Het is een krachtgerichte methodiek (Ficher en Ury, 2012) die vanuit ieders behoefte zoekt naar overeenstemming om uit het conflict te raken.

In de Wiekslag beschikt iedere begeleider via interne opleidingen over bemiddelingsvaardigheden. Daarnaast zijn er een aantal erkende bemiddelaars werkzaam.

Bemiddelingsgericht werken in de Wiekslag bestaat uit 3 vormen:

  1. bemiddeling in het werken met gezinnen en collega's: wij passen de basisprincipes van bemiddeling toe in de dagdagelijkse spanningen binnen gezinnen of teams
  2. bemiddeling door een collega-bemiddelaar: bij complexere conflicten schakelen we de hulp in van een collega bemiddelaar die aan de slag gaat rondom een afgebakend thema
  3. bemiddeling door een erkend bemiddelaar: indien afspraken bekrachtigd moeten worden door een rechter, wordt een erkend bemiddelaar ingeschakeld

Fisher, R., en Ury, W. (2012). Getting to Yes. Random House Business.