BEMIDDELINGSGERICHT WERKEN

Hoe zorg je ervoor dat een verschil niet tot leidt tot een geschil? En hoe begeleid je een ECHT gesprek over het welzijn en de veiligheid van de kinderen i.p.v. een gevecht om ieders gelijk? 

Bemiddelingsgericht werken biedt handvaten om hiermee om te gaan.  Bemiddeling is als methodiek evidence based (R. Ficher, W. Ury , de zgn. Harvardmethode). Het is een krachtgerichte methodiek die ondersteunt en stuurt in het samen en met elkaar spreken over de gevoelens en behoeften die onder hun standpunten liggen.  Om alzo te komen tot een zelfgekozen gezamenlijke oplossing.  Afspraken die zijn bekomen via bemiddelingsgesprekken zijn meer op maat en duurzamer.

In de Wiekslag beschikt iedere begeleider over bemiddelingsvaardigheden (interne opleiding voor elke medewerker).  Daarnaast zijn er een aantal erkende bemiddelaars werkzaam in de wiekslag.

Bemiddelingsgericht weken in de wiekslag bestaat in 3 vormen. 

Een groot aantal van deze bemiddelingsgerichte gesprekken begeleidt de trajectbegeleider zelf. Hiernaast kan de trajectbegeleider ook tijdens individuele gesprekken bemiddelingsgericht aan de slag gaan.

In een aantal situaties kan ervoor gekozen worden om bepaalde  gesprekken rond een afgebakend thema met twee te doen nl. de trajectbegeleider en een collega begeleider die fungeert als gespreksleider (groot aantal gesprekspartners, escalatiegraad conflict, bewaken meerzijdige partijdigheid, begeleider kan/wil andere rol opnemen (inbreng stem van het kind, ondersteunen van een deelnemer om te spreken…), …).   

Een derde mogelijkheid is dat er naast het begeleidingstraject, een bemiddelingstraject loopt dat gericht is op het uitwerken van ouderschapsafspraken (verblijf, kosten, gezag en onderlinge communicatie). Het aantal bemiddelingsgesprekken zijn afgebakend in tijd en worden begeleid door een erkend bemiddelaar (werkzaam in De Wiekslag).