Houvast

onze thuisbegeleiders gaan in gesprek met jou en je gezinsleden

Jouw gezin heeft extra steun nodig om uit het gevoel van crisis te raken, om terug beweging te krijgen in het samenleven van jullie gezin. De begeleiders van Houvast werken vanuit de methodiek van Positieve Heroriëntering. De begeleider heeft eerst met iedereen die geraakt is door het probleem een inidividueel gesprek. Vervolgens vertellen jullie in een groepsgesprek (cirkelgesprek) aan elkaar wat je precies raakt en welke verantwoordelijkheid je zelf gaat nemen om verandering in het gezin te brengen. Op die manier leert je gezin beter met elkaar te communiceren zodat spanningen verlagen en het samenleven weer aangenamer wordt. 

De begeleider heeft wekelijks contact met jullie gezin voor de duur van 4 maanden. Na deze periode hebben we het vertrouwen dat je als gezin zelf samen verder kan.

Indien noodzakelijk kijken we naar een passende vorm van hulp.

Worstelt een kind in je gezin met een groot lijden vanuit een psychische kwetsbaarheid?

Iedereen die hierdoor geraakt wordt kan een Open Hart Cirkel aanvragen. De begeleider start met een voorbereidend (telefonisch) gesprek met de persoon die de Open-Hart-Cirkel aanvraagt.


De regie ligt in handen van het gezin. We ontvangen jullie in een warme, veilige omgeving. We nemen plaats in een cirkel die ondersteund wordt door 2 begeleiders. In maximaal twee gesprekken helpen we jullie op weg om terug verbinding te maken met elkaar.

'Dankzij de steun van de begeleider heb ik kunnen reflecteren over mezelf. Het heeft mij inzichten gebracht om verder te kunnen met mijn zoon.'