Leefgroepen

Dagcentrum

Begeleid zelfstandig wonen

Thuisbegeleiding

Projecten & giften

De Wiekslag vzw

 

Nieuw vanaf 1/1/2015 !

Voor thuisbegeleiding kan u rechtstreeks terecht op
011/31 27 43 tussen 9:00 en 16:30  

 

De wiekslag vzw is een organisatie binnen de Bijzondere Jeugdbijstand, erkend door de Vlaamse Gemeenschap.

Wij hebben als opdracht hulp te bieden aan minderjarigen in een problematische leefsituatie. Dit doen we in nauwe samenwerking met de ruime leefomgeving van de kinderen en jongeren, o.a.; ouders, broers, zussen, de nabije familieleden en mensen uit betekenisvolle sociale verbanden.

 

Ons voorzieningenaanbod is: 

> Residentieel: vier leefgroepen
> Semi-ambulant: één dagcentrum
> Ambulant: drie thuisbegeleidingdiensten en één dienst begeleiding bij
   zelfstandig wonen.

De hulp die wij bieden is intensief, maatschappelijk aanvaardbaar en gericht op de totale persoonsvorming van de cliënten. Wij werken met een onbevooroordeelde inzet op basis van respect voor de menselijke waardigheid en waarborgen de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

In hoofdzaak richten we ons tot de minst bevoorrechte sociale groepen uit de regio van onze voorzieningen. Een begeleiding aan huis of dicht bij huis is ons opzet.

Om flexibel kunnen in te spelen op noden en vragen uit de maatschappij kunnen we ook projecten in het kader van het jeugdwelzijn realiseren.

- Voor meer informatie over de methodieken waarmee wij werken, klik hier

- Brochure "jij en het ondersteuningscentrum jeugdzorg"

- Brochure "jij en de jeugdrechtbank"  


© 2016 browsbox - De Wiekslag VZW