De Wiekslag vzw is een organisatie bijzondere jeugdzorg.

We bieden begeleiding op maat aan gezinnen.

Voor ons staat de veiligheid en het welzijn van kinderen en jongeren centraal. We werken altijd nauw samen vanuit de reeds aanwezige krachten met het kind/de jongere én de eigen omgeving.

BEGELEIDING VOOR 157 GEZINNEN

afhankelijk van de hulpvraag kan één van onderstaande vormen ingezet worden

Wij helpen minderjarigen en hun familie om veilig en goed samen te leven. Daarvoor werken we altijd samen met de mensen die voor het gezin belangrijk zijn (ouders, broers, zussen, andere familieleden, vrienden, leerkrachten,...).  

VERBLIJF

Wij bieden thuisbegeleiding aan in combinatie met verblijf voor 42 jongeren. Hiervoor beschikken wij over vier leefgroepen en een co-housinggroep:

→  Sprankel

→  17+

→  Jongensgroep

→  Meisjesgroep

Route 4

Voor deze hulpverleningsmodule is de goedkeuring van de Afdeling Continuïteit en Toegang (ACT) nodig.

Contactgegevens ACT
act.limburg@jongerenwelzijn.be
telefoon: 011 30 31 40 

→   MEER INFO

DAGBEGELEIDING IN GROEP

Wij bieden thuisbegeleiding aan in combinatie met dagbegeleiding in groep voor 10 jongeren. Hiervoor beschikken wij over één afdeling:

→ De Ark

Dit wordt ook wel dagcentrum genoemd. Voor deze hulpverleningsmodules kunnen gezinnen rechtstreeks bij ons terecht.

Contactgegevens  aanmelding
sophie.pousset@dewiekslag.be
telefoon: 011 31 27 43

→   MEER INFO

THUISBEGELEIDING

Wij bieden thuisbegeleiding aan in het gezin voor 83 gezinnen. Hiervoor beschikken wij over twee afdelingen:

→ Zevensprong

→ Kristal

Contactgegevens  aanmelding
info@rtjlimburg.be
telefoon: 011 74 10 34

Thuisbegeleiding 'Vuurtoren' en 'Horizon'

Contactgegevens ACT
act.limburg@jongerenwelzijn.be
telefoon: 011 30 31 40 

→   MEER INFO

OP EIGEN BENEN

Wij bieden thuisbegeleiding aan voor 18  jongeren die zelfstandig wonen. Hiervoor beschikken wij over een gespecialiseeerd team begeleid zelfstandig wonen :

→ De Brug

Voor deze hulpverleningsmodules is de goedkeuring van de Afdeling Continuïteit en Toegang (ACT) nodig. 

Contactgegevens ACT
act.limburg@jongerenwelzijn.be
telefoon: 011 30 31 40 

→   MEER INFO

OUDERGROEPEN

Er wordt samengewerkt door ouders in oudergroepen  vanuit het gedachtegoed van 'Nieuwe autoriteit'.  Deze hulpverleningsvorm is rechtstreeks toegankelijk. 

→ oudergroep 'Vuurtoren'

Contactgegevens De Wiekslag vzw
ivan.nulens@dewiekslag.be
telefoon: 011 31 27 43

→   MEER INFO

De Wiekslag steunen kan ... helpen !

De Wiekslag vzw is erkend om fiscale attesten uit te schrijven voor giften vanaf 40 Euro.