THUISBEGELEIDING

In de Wiekslag worden verschillende vormen van thuisbegeleiding aangeboden afhankelijk van de zorgen die er zijn. Elke vorm van thuisbegeleiding heeft als kern dat een begeleider bij jou thuis komt.

Contextbegeleiding

Jouw gezin heeft extra steun nodig op pedagogisch, financieel en/of andere welzijnsgebieden. De begeleider gaat samen met jouw gezin aan de slag rondom de specifieke zorgen en noden. In de wekelijkse huisbezoeken wordt er actief gewerkt om tot verandering te komen.

Positieve heroriëntering

Jouw gezin heeft extra steun nodig om beter met elkaar te communiceren zodat spanningen verlagen en het samenleven weer aangenamer wordt. Onze begeleiders ondersteunen jullie om terug met elkaar in gesprek te gaan. Het bespreken van elkaars gevoelens is de leidraad om de verschillende perspectieven beter te begrijpen.

Veiligheidsplanning met het netwerk

Jouw gezin heeft extra steun nodig om de veiligheid van alle gezinsleden te waarborgen. Een veiligheidsplan is een middel om samen met jullie netwerk een antwoord te geven op specifieke veiligheidsdoelen. 

Horizon

Jouw gezin heeft steun nodig om de veiligheid van de maatschappij te waarborgen omdat een van jullie kinderen een delict heeft gepleegd. De begeleider stelt samen met jullie en jullie netwerk een plan op om herhaling te voorkomen.

Vuurtoren

Jouw gezin heeft extra steun nodig omdat jullie kind zeer moeilijk gedrag vertoont. De begeleider helpt jullie als ouders om sterker te worden via de principes van geweldloos verzet.  Binnen geweldloos verzet wordt geweld niet beantwoord met geweld  (fysiek of verbaal). We helpen je als ouder om 'er te blijven staan'. 


Zevensprong

Voor gezinnen met kinderen tussen 0 en 18 jaar 

Bilzen

Tel : 011 42 20 34

Contactpersoon: Tim Poels
tim.poels@dewiekslag.be 

Kristal

Voor gezinnen met kinderen tussen 0 en 18 jaar 

Alken

Tel : 011 68 96 48

Contactpersoon: Ilse Fripont

ilse.fripont@dewiekslag.be