ONS STEUNEN

DE WIEKSLAG STEUNEN KAN ... HELPEN!

De Wiekslag vzw is een organisatie binnen de bijzondere jeugdzorg, erkend door de Vlaamse Overheid. De hulp die wij aan de minderjarigen en hun gezinnen in een problematische leefsituatie bieden is kosteloos voor hen. Voor de werking en de personele middelen ontvangen wij van de Vlaamse Overheid subsidies. 

FINANCIËLE STEUN

Voor onze werking en activiteiten die rechtstreeks ten goede komen van onze jongeren en gezinnen zoeken wij bijkomende financiële middelen in de vorm van giften, sponsoring, fundraising of inkomsten uit acties zoals Music For Life.  Deze middelen worden voor ons altijd aan een doel gekoppeld in functie van onze hulpverlening en worden niet gebruikt voor personele inzet.  Voorbeelden hiervan zijn: grote speeltuigen voor binnen of buiten, een vakantiekamp, een serre, speciale medische behandelingen die geen terugbetaling kennen, muziekinstrumenten, didactische spelletjes, sinterklaas,  ... De schenker ontvangt altijd een terugkoppeling hiervan.

De Wiekslag vzw is erkend om fiscale attesten uit te schrijven voor giften vanaf 40 Euro die overgemaakt worden op : Rek-nr. BE 77 4518 5206 8142 met vermelding 'gift'.  Met een fiscaal attest recupereer je 45 % van je gift. Wij ontvangen nog altijd 100 % van je gift, maar je betaalt zelf slechts een deel. Zo kost een gift van 40 euro je maar 22 euro, want je krijgt 18 euro terug. Meer info hierover vind je terug op de website van de federale overheidsdienst financiën 

Indien u een  "return-on-investment" via imagoversterkende en duurzame publiciteit via sponsoring voor ogen heeft, gaan wij graag in overleg met u.

MATERIËLE STEUN

Daarnaast ontvangen wij ook graag materiële giften. Voorbeelden hiervan zijn: sinterklaas snoepzakjes, kleding, babyartikelen, keukengerei, bedden, matrassen, computers voor huiswerkbegeleiding, fietsen, ... Omdat wij niet over een grote opslagplaats beschikken zoeken wij hier vaak gericht naar op het moment dat het direct kan dienen of bij een aanbod kijken wij waar het zo snel mogelijk kan ingezet worden. Je kan ons hiervoor best contacteren om dit af te stemmen.

HUISVESTING

Indien wij grote infrastructuurwerken moeten realiseren, kan de Wiekslag vzw beroep doen op bijkomende overheidssubsidies voor nieuwbouw. Deze subsidies zijn echter beperkt tot maximaal 60% van de totale kost voor deze werken. De Wiekslag vzw moet dus zelf instaan voor  40% van de kosten en voor 100% van de kosten voor het verwerven van de grond. Dit kan gebeuren in de vorm van schenkingen en legaten, donaties of duolegaten. Je kan ons hiervoor best contacteren om dit af te stemmen.