VRIJWILLIGERSWERKING

Via de vrijwilligerswerking wil de Wiekslag een geëngageerde vrijwilliger koppelen aan een jongere met een beperkt netwerk. Onze beste hoop is dat de vrijwilliger een reisgenoot wordt doorheen het leven van de jongere. Het waarmaken van die hoop is van ongelooflijke betekenis voor de jongere. Onderzoek in de UK (Matthews e.a., 2018*) toont aan dat tussen de 23 en 31 procent van de jong volwassenen zich buitengesloten voelt of gezelschap mist. De gevolgen hiervan worden beschreven als een grotere kans op mentale problemen, negatieve manieren om met stress om te gaan, minder arbeidskansen etc. Het voorkomen van eenzaamheid door betekenisvolle relaties actief te promoten, is de aanbeveling die de onderzoekers doen.

Het koppelen van vrijwilligers aan jongeren heeft voor de organisatie als gevolg dat aanvulling van het vrijwilligersteam noodzakelijk blijft!

Twee medewerkers van de Wiekslag zorgen goed voor de ondersteuning van onze vrijwilligers door regelmatige intervisiemomenten, de nodige materiele en budgettaire mogelijkheden. Heeft u interesse om vrijwilliger te worden, dan kan je je melden bij katrien.demeulenaere@dewiekslag.be 

*Matthews T, Danese A, Caspi A, Fisher HL, Goldman-Mellor S, Kepa A, Moffitt TE, Odgers CL, Arseneault L. (2018) Lonely young adults in modern Britain: findings from an epidemiological cohort study. Psychol Med. 2018 Apr 24:1-10. doi: 10.1017/S0033291718000788.