VOORSTELLING SPREKERS CONGRES 2021

Geweldloos verzet en veiligheidsplanning in partnerschap

Op deze pagina vind je  een voorstelling van alle sprekers in volgorde van verschijning op het congres.

Paut Kromkamp

Besmet geraakt met het oplossingsgerichte virus via Signs of Wellbeing, Signs of Safety, dat ze succesvol heeft helpen invoeren in de breedte van de hulpverlening in Zeeland. Later aangevuld met elementen uit Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet en met Host Leadership. Met een achtergrond als fysiotherapeut, manager en bestuurder is ze 12 jaar geleden gevestigd als zelfstandig organisatieadviseur, trainer en coach. Passie momenteel: intervisie nog veel meer inzetten als middel om mensen zich beter te laten voelen en de werkcultuur in de organisatie meer oplossingsgericht te maken. Leiders helpen anders te leiden. Maar ook voor een coaching of het faciliteren van een bijeenkomst mag je haar altijd wakker maken.

www.linkedin.com/in/pautkromkamp

Sébastien Vernieuwe

Sébastien Vernieuwe is ervaren in residentieel en ambulant werken, vorming, experimenteel jeugdwerk, bijzondere jeugdzorg, individuele, groeps- en contextbegeleiding, psychotherapie, training, teambuilding, intervisie en coaching. Steeds met het Oplossingsgerichte denkkader centraal specialiseert hij in o.a. "Partnering for safety" & "Signs of Safety", Internet en Gameverslaving en het werken met Nieuw Samengestelde Gezinnen en Co-ouderschap.

Sébastien was jarenlang pedagogisch coördinator en staflid in een centrum dagbegeleiding en organisatie binnen de integrale jeugdhulp. Nu coacht hij er o.a. de projecten Contextbegeleiding 'Signs of Safety" en "Delictgericht werken". Hij studeerde Orthopedagogie (gr.), oplossingsgerichte cognitieve systeemtherapie en blijft zich bijscholen in systemische methodieken. Hij is stichter-voorzitter van Thepco vzw, een organisatie met als missie het bieden van therapie en pedagogische counseling aan maatschappelijk kwetsbare jongeren/gezinnen en het implementeren van oplossingsgericht werken in de jeugdhulp.

Sven Bussens

Sven Bussens is psychotherapeut in het veld van de oplossingsgerichte cognitieve en systemische therapie en intensief opgeleid in de pedagogische concepten van de hedendaagse autoriteit en geweldloos verzet. Hij heeft 20 jaar praktijkervaring in jeugdhulp. Hij is medeoprichter, hoofdopleider, directeur in het oplossingsgericht centrum, lesgever in Hogeschool Gent, auteur en internationaal spreker.

Geselecteerde bibliografie

Waakzaam zorgen voor tieners

Ouders in nesten

De kracht van het kleine verschil

 

Meer informatie op www.oplossingsgerichtcentrum.be en sven@oplossingsgerichtcenntrum.be

Carla Stals

Carla Stals werkt ruim 30 jaar met jeugdigen, (pleeg)ouders en hun schoolcontext. Sinds 2012 heeft zij zich gespecialiseerd in Nieuwe Autoriteit & Geweldloos Verzet. Zij ondersteunt (pleeg)ouders, professionals, leerkrachten en teams in het aanpakken en voorkomen van moeilijk gedrag bij jeugdigen. Het versterken van innerlijke kracht, herstel van relatie, autoriteit neerzetten vanuit een collectief, verzet als “strijd” om de jeugdige, de illusie van controle loslaten, doen wat je zegt en zeggen wat je doet ….zijn enkele sleutelwoorden in haar opleidingen en coaching.

Carla maakt deel uit van zowel het Nederlands als het Belgisch netwerk van  Nieuwe Autoriteit & Geweldloos Verzet.

Carla stals is eigenaar van Training & Coaching 0-100 en biedt trainingen aan (www.0-100.eu ) en daarnaast eigenaar van Expertisebureau Helse Liefde (www.helseliefde.nl) en biedt preventie, trainingen en hulpverlening aan slachtoffers van loverboyproblematiek/ mensenhandel.

Ilse Vandenheuvel

Ilse werkte meer dan 20 jaar in de gespecialiseerde jeugdzorg, o.a. als gezinshulpverlener en de laatste 10 jaar als manager, intervisor en trainer in oplossingsgericht werken. In 2013 kwam ze in contact met de methode Nieuwe Autoriteit & Geweldloos Verzet en bracht deze training binnen de gespecialiseerde jeugdzorg in West-Brabant, Nederland

Naast de training Verbindend Gezag & Geweldloos verzet geeft Ilse ook de training Oplossingsgerichte gesprekvoering en de basis & verdiepingstraining werken met Duplo. In een aantal jaren trainde ze vrijwel alle medewerkers en jeugdzorgwerkers in de methodiek Verbindend Gezag & Geweldloos Verzet, uiteenlopend van de open behandelgroepen tot de gesloten Jeugdzorg+. De methode is zo succesvol en toepasbaar in de praktijk dat ook groepen buiten de jeugdzorg getraind wilden worden, zoals leerkrachten speciaal en regulier basisonderwijs en leerkrachten praktijkonderwijs.

Meer info op:  www.geweldloos-verzet.nl