Eén duidelijke visie gebaseerd op een stevige basis

DE WIEKSLAG VZW

De Wiekslag handelt altijd oplossingsgericht en doet er alles aan om een kind in een gezin te houden of om de gezinsleden te herenigen.

ONZE BASIS

Iedere Wiekslagmedewerker hanteert deze op ieder moment​

Oplossingsgericht werken​

We werken vanuit de krachten van betrokkenen zonder de zorgen te minimaliseren. Oplossingen komen vanuit betrokkenen ondersteund door hun netwerk. Hun plan conform het drie kolommen model ligt steeds op tafel.​

Netwerkgericht werken​

Opvoeden doe je niet alleen, iedereen heeft steun en hulp nodig. We werken steeds met het kind/de jongere en het gezin samen. Op deze manier behouden en versterken we bestaande verbindingen. Uitbreiden van het netwerk rondom een kind/jongere/gezin is steeds een actief middel om het doel van eigen kracht te bereiken.​

Nieuwe autoriteit​

We dragen bij aan de opvoeding van kinderen en jongeren door te beseffen dat we enkel ons eigen gedrag in de hand hebben. We zijn steeds aanwezig/nabij en zorgen in alle warmte voor de kinderen/jongeren door het vasthouden van duidelijke grenzen.​

Onze mogelijkheden

 manieren die  afgestemd WORDEN op het hulpverzoek en de noodzaak van dat moment​

verbindende communicatie

Verbindende communicatie is een levenshouding die gericht is op het vervullen van wezenlijke waarden en behoeften en dit vanuit verbinding en gelijkwaardigheid: ik ben oké/jij bent oké.  Hiernaast geeft verbindende communicatie ons een model dat we kunnen aanreiken aan onze cliënten wanneer zij stuiten op moeilijkheden in de communicatie met hun omgeving.

taal van het hart​

Afspraken maken over hoe er samengeleefd wordt door je bewust te worden van de situatie. Die bewustwording creëren we door te kijken naar hetgeen gebeurde, te verwoorden van de gevoelens die dit teweeg brengt en van daaruit te zien wat de eigen verantwoordelijkheid is en deze van de andere. Dit vervolgens naar en met elkaar communiceren vanuit het hart creëert opnieuw verbondenheid.

veiligheidsplan​

We gaan ervan uit dat een kind het beste in een eigen omgeving opgroeit wanneer minimale voorwaarden van veiligheid gegarandeerd zijn. Wanneer er zorgen rondom veiligheid zijn, zullen veiligheidsdoelen van de maatschappij en het gezin zelf het uitgangspunt vormen om samen met het netwerk een veiligheidsplan op te stellen.

Ouderwerking

In voorjaar 2012 startte in de Wiekslag groepen waar ouders leren over geweldloos verzet, waar ze oefenen en waar ze met mekaar uitwisselen over ontwikkelingen in hun situatie. Deze groepen zijn er voor ouders die te maken hebben met aanhoudend erg lastig en gevaarlijk gedrag van hun kinderen. Zowel ouders die in begeleiding zijn bij de Wiekslag als ouders die niet in begeleiding zijn, zijn welkom om deel te nemen.

Geweldloos verzet

Wanneer kinderen of jongeren zeer moeilijk gedrag vertonen is het reageren vanuit zelfcontrole onze manier om het klimaat te verbeteren en mogelijk een gedragsverandering bij het kind of de jongere te bewerkstelligen. Reageren uit eigen kracht in plaats van macht, vasthoudend te zijn als ouder naar het kind of de jongere toe en waakzame zorg bieden zijn de focus.  

Vrijwilligers

Niemand kan en mag alleen door het leven gaan! Het is echter niet altijd vanzelfsprekend voor jongeren om een stabiel en betrokken persoon naast hun te vinden. Om die reden hebben we binnen de Wiekslag een vrijwilligerswerking die geëngageerde burgers samenbrengt met jongeren die een extra netwerkfiguur kunnen gebruiken; soms om gewoon leuke dingen te doen, andere keren om een serieus en hartverwarmend gesprek mee te voeren.

Bemiddelingsgericht werken

Werken binnen de bijzondere jeugdzorg staat gelijk aan samenwerken rond het welzijn en de veiligheid van een kind/jongere.  Dit is een grote troef én tegelijk een grote uitdaging.  Denk aan: ouders/ plusouders / broers en zussen / grootouders / ruimere familie / sociaal netwerk (school, vrije tijd, vrienden, buren) en professioneel netwerk (OCMW, dokter, …).

Logisch gezien krijg je dus te maken met verschillen.  Verschillen in visie, verschillen in normen en waarden, verschillen in noden, verschillen in beleving, verschillen in aanpak….  Er ontstaan  verschillende ideeën over hoe een probleem op te lossen en over wat het beste is voor het kind. Dit geeft een grote rijkdom en verscheidenheid, en geeft tegelijkertijd veel voedingsbodem tot conflict.