Een duidelijke visie gebaseerd op stevige fundamenten

ONZE FUNDAMENTEN

Oplossingsgericht 

We werken vanuit de krachten van jouw eigen omgeving. We minimaliseren je zorgen of die van anderen niet. We gaan samen met jullie het proces aan om oplossingen te vinden. We gebruiken hiervoor het drie kolommen model. 

Netwerkgericht 

We werken steeds samen met het gezin en het kind/de jongere. We helpen om jullie natuurlijk netwerk (ouders-familie-vrienden-...) te verbreden om samen te kunnen zorgen voor een goede en veilige omgeving.

Nieuwe autoriteit​

We werken vanuit de basisprincipes van verantwoordelijkheid en plicht, kracht en verbinding. De focus in onze begeleiding ligt op de nieuwe autoriteit. Dit helpt jouw gezin te komen tot waakzame zorg ,ouderlijke aanwezigheid en zelfcontrole.

Onze mogelijkheden

 manieren die  afgestemd WORDEN op het hulpverzoek en de noodzaak van dat moment​

verbindende communicatie

Verbindende communicatie is een levenshouding die gericht is op het vervullen van wezenlijke waarden en behoeften en dit vanuit verbinding en gelijkwaardigheid: ik ben oké/jij bent oké.  Hiernaast geeft verbindende communicatie ons een model dat we kunnen aanreiken aan onze cliënten wanneer zij stuiten op moeilijkheden in de communicatie met hun omgeving.

taal van het hart​

Afspraken maken over hoe er samengeleefd wordt door je bewust te worden van de situatie. Die bewustwording creëren we door te kijken naar hetgeen gebeurde, te verwoorden van de gevoelens die dit teweeg brengt en van daaruit te zien wat de eigen verantwoordelijkheid is en deze van de andere. Dit vervolgens naar en met elkaar communiceren vanuit het hart creëert opnieuw verbondenheid.

veiligheidsplan​

We gaan ervan uit dat een kind het beste in een eigen omgeving opgroeit wanneer minimale voorwaarden van veiligheid gegarandeerd zijn. Wanneer er zorgen rondom veiligheid zijn, zullen veiligheidsdoelen van de maatschappij en het gezin zelf het uitgangspunt vormen om samen met het netwerk een veiligheidsplan op te stellen.

Ouderwerking

In voorjaar 2012 startte in de Wiekslag groepen waar ouders leren over geweldloos verzet, waar ze oefenen en waar ze met mekaar uitwisselen over ontwikkelingen in hun situatie. Deze groepen zijn er voor ouders die te maken hebben met aanhoudend erg lastig en gevaarlijk gedrag van hun kinderen. Zowel ouders die in begeleiding zijn bij de Wiekslag als ouders die niet in begeleiding zijn, zijn welkom om deel te nemen.

Geweldloos verzet

Wanneer kinderen of jongeren zeer moeilijk gedrag vertonen is het reageren vanuit zelfcontrole onze manier om het klimaat te verbeteren en mogelijk een gedragsverandering bij het kind of de jongere te bewerkstelligen. Reageren uit eigen kracht in plaats van macht, vasthoudend te zijn als ouder naar het kind of de jongere toe en waakzame zorg bieden zijn de focus.  

Vrijwilligers

Niemand kan en mag alleen door het leven gaan! Het is echter niet altijd vanzelfsprekend voor jongeren om een stabiel en betrokken persoon naast hun te vinden. Om die reden hebben we binnen de Wiekslag een vrijwilligerswerking die geëngageerde burgers samenbrengt met jongeren die een extra netwerkfiguur kunnen gebruiken; soms om gewoon leuke dingen te doen, andere keren om een serieus en hartverwarmend gesprek mee te voeren.

Bemiddelingsgericht werken

Werken binnen de bijzondere jeugdzorg staat gelijk aan samenwerken rond het welzijn en de veiligheid van een kind/jongere.  Dit is een grote troef én tegelijk een grote uitdaging.  Denk aan: ouders/ plusouders / broers en zussen / grootouders / ruimere familie / sociaal netwerk (school, vrije tijd, vrienden, buren) en professioneel netwerk (OCMW, dokter, …).

Logisch gezien krijg je dus te maken met verschillen.  Verschillen in visie, verschillen in normen en waarden, verschillen in noden, verschillen in beleving, verschillen in aanpak….  Er ontstaan  verschillende ideeën over hoe een probleem op te lossen en over wat het beste is voor het kind. Dit geeft een grote rijkdom en verscheidenheid, en geeft tegelijkertijd veel voedingsbodem tot conflict.