ONS HUIS

EEN DUIDELIJKE VISIE GEBASEERD OP STEVIGE FUNDAMENTEN

ONZE FUNDAMENTEN

DRIE FUNDAMENTEN VORMEN DE BASIS WAAROP DE WERKING VAN DE WIEKSLAG IS UITGEBOUWD. ZIJ MAKEN DE KERN UIT VAN ELKE BEGELEIDING.

OPLOSSINGSGERICHT 

We werken vanuit de krachten van jou en je omgeving. We minimaliseren je zorgen of die van anderen niet. We gaan samen met jullie het proces aan om oplossingen te vinden. We maken een plan en gebruiken hiervoor het drie kolommen model. 

Meer info

NETWERKGERICHT 

We helpen om jullie natuurlijk netwerk (ouders-familie-vrienden-...) te verbreden om samen beter te kunnen zorgen voor een goede en veilige omgeving.

Meer info

NIEUWE AUTORITEIT

De focus ligt op de nieuwe autoriteit. Met deze nieuwe aanpak zoeken wij wat jullie als ouders kunnen doen bij moeilijk gedrag van een kind of de jongere. We werken steeds vanuit de basisprincipes van verantwoordelijkheid en plicht, kracht en verbinding. Dit leidt tot waakzame zorg, ouderlijke aanwezigheid en zelfcontrole.

Meer info

ONZE BOUWSTENEN

OMDAT IEDERE BEGELEIDING UNIEK IS KIEZEN ONZE BEGELEIDERS VOOR DE BOUWSTENEN DIE HELPEN EN NOODZAKELIJK ZIJN.

VERBINDENDE COMMUNICATIE

Onze begeleiders ondersteunen jouw gezin om vanuit gelijkwaardigheid te  leren communiceren met elkaar en je omgeving.

Meer info

TAAL VAN HET HART​

Onze begeleiders ondersteunen jouw gezin om terug met elkaar in gesprek te gaan. Het bespreken van elkaars gevoelens is de leidraad om de verschillende perspectieven beter te begrijpen. 

Meer info

VEILIGHEIDSPLAN​

Onze begeleiders ondersteunen jouw gezin om de veiligheid van alle gezinsleden te waarborgen.  Een veiligheidsplan is een middel om samen met jullie netwerk een antwoord te geven op specifieke veiligheidsdoelen. 

Meer info

GEWELDLOOS VERZET


Onze begeleiders ondersteunen jouw gezin wanneer je kind zeer moeilijk gedrag vertoont. Binnen geweldloos verzet wordt geweld niet beantwoord met geweld  (fysiek of verbaal). We helpen je als ouder om 'er te blijven staan'. 

Meer info

BEMIDDELINGSGERICHT WERKEN

Onze begeleiders ondersteunen jouw gezin om via bemiddeling in gesprek te treden over conflicten. De ideeën over hoe een probleem op te lossen worden samengebracht om tot een gedeeld antwoord te komen. 

Meer info

OUDERWERKING

Onze begeleiders ondersteunen ouders die te maken hebben met aanhoudend erg lastig en gevaarlijk gedrag van hun kinderen. De principes van geweldloos verzet worden aangereikt in de oudergroep. Je komt samen met andere ouders om ervaringen te delen en samen te leren onder leiding van een begeleider.  

Meer info

VRIJWILLIGERS

Onze begeleiders zoeken vrijwilligers voor jongeren die een extra netwerkfiguur nodig hebben. Onze beste hoop is dat de vrijwilliger een reisgenoot wordt doorheen het leven van de jongere. Het waarmaken van die hoop is van ongelooflijke betekenis voor de jongere.

Meer info