Partners in Parenting doet beroep op heel de samenleving om kwetsbare kinderen te helpen opvoeden, zodat ze maximale ontwikkelingskansen in het leven kunnen krijgen. We zoeken een alternatief voor een (te) lang opgroeien in leefgroepen. Partners in Parenting richt zich tot kinderen en jongeren die in De Wiekslag verblijven, onze zorg nog deels nodig hebben en niet of beperkt kunnen terugvallen op hun eigen gezin.

In samenwerking met Pleegzorg Limburg, bieden we een vorm van pleegzorg waar we intensief, gezinnen en kinderen opvolgen en begeleiden. Deze pleegplek is op maat van elk kind. Van speelgezin (spelen zonder of met sporadische overnachtingen) tot ondersteunend pleeggezin (weekenden/ vakanties) en perspectiefbiedend pleeggezin (wonen in het pleeggezin al dan niet in combinatie met de leefgroep en ouders).

Partners in Parenting is 10 jaar geleden gestart in OBC Bethanië en wordt vanaf 2021 in een pilootproject uitgebreid naar andere voorzieningen. In Limburg is de Wiekslag de nieuwe P&P partner.

Ken of ben jij iemand met een groot hart voor kinderen en jongeren van 2,5 jaar tot 18 jaar? Ken of ben jij iemand die een kind een plekje wil geven tijdens de week, weekends en/of vakanties?  
Ken of ben jij iemand die een kind fijne mom
enten kan bezorgen in een warme gezinscontext?    

Laat het ons weten!  

We stemmen af met jou en je gezin hoe vaak en hoe lang je een kind kan opvangen. Je krijgt warme, begeleidende ondersteuning vanuit de Wiekslag.     

 

"We kijken uit naar gewone gezinnen met een buitengewoon engagement"

HET VERHAAL VAN MILA