ONS HUIS

EEN DUIDELIJKE VISIE GEBASEERD OP STEVIGE FUNDAMENTEN

ONZE FUNDAMENTEN

Onze drie fundamenten zijn de basis waarop de werking van de Wiekslag uitgebouwd is. Zij vormen de kern van elke begeleiding.

OPLOSSINGSGERICHT 

We werken vanuit de krachten van jouw eigen omgeving. We minimaliseren je zorgen of die van anderen niet. We gaan samen met jullie het proces aan om oplossingen te vinden en een plan te maken. We gebruiken hiervoor het drie kolommen model. 

NETWERKGERICHT 

We werken steeds samen met het gezin en het kind/de jongere. We helpen om jullie natuurlijk netwerk (ouders-familie-vrienden-...) te verbreden om samen te kunnen zorgen voor een goede en veilige omgeving.

NIEUWE AUTORITEIT

We werken vanuit de basisprincipes van verantwoordelijkheid en plicht, kracht en verbinding. De focus in onze begeleiding ligt op de nieuwe autoriteit. Dit leidt tot waakzame zorg ,ouderlijke aanwezigheid en zelfcontrole.

ONZE BOUWSTENEN

Omdat iedere begeleiding uniek is, worden enkel de bouwstenen gehanteerd die helpen en/of noodzakelijk zijn.

VERBINDENDE COMMUNICATIE

Onze begeleiders ondersteunen jouw gezin om vanuit gelijkwaardigheid te  leren communiceren met elkaar en je omgeving.

TAAL VAN HET HART​

Onze begeleiders ondersteunen jouw gezin om terug met elkaar in gesprek te gaan. Het bespreken van elkaars gevoelens is de leidraad om de verschillende perspectieven beter te begrijpen. 

VEILIGHEIDSPLAN​

Onze begeleiders ondersteunen jouw gezin om de veiligheid van alle gezinsleden te waarborgen.  Een veiligheidsplan is een middel om samen met jullie netwerk een antwoord te geven op specifieke veiligheidsdoelen. 

OUDERWERKING

Onze begeleiders ondersteunen ouders die te maken hebben met aanhoudend erg lastig en gevaarlijk gedrag van hun kinderen. De principes van geweldloos verzet worden aangereikt in de oudergroep. Je komt samen met andere ouders om ervaringen te delen en samen te leren onder leiding van een begeleider.  

GEWELDLOOS VERZET


Onze begeleiders ondersteunen jouw gezin wanneer jouw kind zeer moeilijk gedrag vertoont. Binnen geweldloos verzet wordt geweld niet beantwoord met geweld  (fysiek of verbaal). We helpen je als ouder om 'er te blijven staan'. 

  

VRIJWILLIGERS

Onze begeleiders zoeken vrijwilligers voor jongeren die een extra netwerkfiguur nodig hebben. Onze beste hoop is dat de vrijwilliger een reisgenoot wordt doorheen het leven van de jongere. Het waarmaken van die hoop is van ongelooflijke betekenis voor de jongere.

BEMIDDELINGSGERICHT WERKEN

Onze begeleiders ondersteunen jouw gezin om in gesprek te treden over conflicten. Via bemiddeling worden de ideeën over hoe een probleem op te lossen samengebracht om tot een gedeeld antwoord te komen.