Leefgroepen

Dagcentrum

Begeleid zelfstandig wonen

Thuisbegeleiding

Projecten & giften

KRISTAL THUISBEGELEIDING

intensieve thuisbegeleiding

Thuisbegeleidingsdienst Kristal is een voorziening van De Wiekslag vzw en is erkend door de afdeling bijzondere jeugdbijstand van de administratie voor gezin en maatschappelijk welzijn bij het ministerie van de Vlaamse gemeenschap. Begeleiding aan huis van 24 gezinnen met kinderen jonger dan 18 jaar.

Kolmenstraat 1314
3570 Alken

tel : 011 68 96 48

Contactpersoon: Lut Timmermans
e-mail: lut.timmermans@dewiekslag.be 


DOELGROEP

Kristal is er voor gezinnen

- die moeilijkheden in het opvoeden van de kinderen ervaren
en
- die moeilijkheden hebben op één of meerdere van de volgende gebieden:
  wonen, huishouden, inkomen en geldbesteding, scheiding, werkloosheid,   
  administratie, vrijetijdsbesteding, ...
- die worden verwezen door een comité voor bijzondere jeugdzorg of een
  jeugdrechter
- met kinderen van 0 tot 18 jaar
- die wonen in St-Truiden, Nieuwerkerken of Gingelom

DOEL

De begeleiding is erop gericht om het welzijn te bevorderen van alle kinderen die in het gezin verblijven. Er wordt samen met de gezinsleden gezocht naar oplossingen die de levensomstandigheden voor iedereen beter maken.
Kristal biedt ondersteuning in de gezinnen op alle gebieden van het leven, zoals; opvoeding, school, wonen, huishouden, gezondheid, werk, inkomen, geldbesteding, sociale administratie, vrijetijdsbesteding, familierelaties, sociale contacten, lichamelijk en geestelijk welzijn.

WERKWIJZE

Elk gezin krijgt één vaste begeleider. De begeleider komt minstens 1 keer en soms tot 3 keer per week in het gezin. De begeleiding in het gezin wordt praktisch ingevuld.

De begeleiding gelooft in de kracht van de gezinnen, de kracht van de ouders, kinderen en jongeren.

- De begeleiding maakt gebruik van de methodieken bemiddeling en IPT
  (intensief pedagogische thuishulp)
- We werken samen aan problemen in de opvoeding van de kinderen: 
  omgaan met moeilijk gedrag van de kinderen, belonen en straffen,
  gezondheid, verzorging, invulling van vrije tijd van de kinderen,...
- We bieden een intensieve school- en huiswerkbegeleiding.
- We ondersteunen kinderen en ouders om deel te nemen aan sport, cultuur
  en het verenigingsleven. We hechten veel belang aan een goede
  vrijetijdsbesteding.
- we houden regelmatig contact met de verwijzer


KORTDURENDE THUISBEGELEIDING

Kristal doet ook kortdurende thuisbegeleiding. Dat is bedoeld voor:

- gezinnen die moeilijkheden ervaren in het opvoeden van de kinderen en
  die eventueel ook moeilijkheden hebben op andere levensdomeinen
  en waarbij
  de verwijzer oordeelt dat door het inzetten van de kortdurende
  thuisbegeleiding (6 maanden) de situatie voor de kinderen en de ouders
  verbetert.
- kinderen en jongeren die terug thuis of in hun netwerk gaan wonen, na een
  maatregel van uithuisplaatsing door het comité voor bijzondere jeugdzorg
  of door de jeugdrechtbank.

Werkwijze
De begeleiding duurt maximum 6 maanden en wordt als volgt onderverdeeld:

Kennismaking en intake: duidelijk maken van de hulpvragen van de gezinsleden en de doelstellingen van de verwijzer. Op het einde van de eerste maand wordt het handelingsplan opgemaakt waarin duidelijk staat vermeld wat de opdracht van de thuisbegeleiding is enhoe er gewerkt zal worden.

1ste begeleidingsfase: tijdens de tweede en de derde maand wordt gewerkt om de doelstellingen te bereiken. Op het einde van de derde maand komen alle partijen samen om te kijken in welke mate de doelstellingen bereikt zijn en of ze eventueel moeten worden bijgestuurd. Hierover wordt een evolutieverslag gemaakt.

2de begeleidingsfase: tijdens de vierde en de vijfde maand wordt verder gewerkt om de doelstellingen te bereiken.

Eindfase: in de loop van de zesde maand komen alle partijen terug samen en wordt er nagegaan of de doelstellingen in voldoende mate gerealiseerd zijn. Er wordt een eindverslag gemaakt

Tijdens de eerste drie maanden zijn er gemiddeld twee begeleidingscontacten per week. Tijdens de vierde en de vijfde maand is er gemiddeld één begeleidingscontact per week. In de laatste maand zijn er nog twee begeleidingscontacten. Deze contacten vinden meestal plaats in het gezin.

De nadruk ligt op de hulpvragen en op het werken aan de doelstellingen. De gezinsleden zijn de belangrijkste partij in het bepalen van de doelstellingen.

© 2017 browsbox - De Wiekslag VZW