Leefgroepen

Dagcentrum

Begeleid zelfstandig wonen

Thuisbegeleiding

Projecten & giften

Jongensgroep

leefgroep voor jongens

De jongensgroep is een afdeling van De Wiekslag vzw en is erkend door de afdeling bijzondere jeugdbijstand van de administratie voor gezin en maatschappelijk welzijn bij het ministerie van de Vlaamse gemeenschap. Hier worden gemiddeld 8 jongens residentieel begeleid. Gemiddeld 2 jongens worden ambulant begeleid.

Grootstraat 87
3570 Alken

tel: 011 48 17 83

Contactpersoon: Geert Mommaerts
e-mail: 

DOELGROEP 

Jongens vanaf 12 jaar die omwille van individuele kenmerken én contextfactoren nood hebben aan een netwerk van zorg. Een comité voor bijzondere jeugdzorg of een jeugdrechter neemt de beslissing. Elke jongen wordt vanuit de verwijzer bijgestaan door een consulent.

Voorwaarden voor een begeleiding door de jongensgroep zijn:

maximum 10 jongens tussen 12 en 20 jaar
uit de omgeving van de voorziening

DOEL

De jongens helpen groeien naar zelf-standigheid

Er wordt een veilige plek voor de jongeren gecreëerd waarin zij zich verder kunnen ontwikkelen in een sfeer van geborgenheid. Er wordt een hoge mate van structuur geboden en dit in combinatie met het verhogen van het zelfstandig functioneren van de jongeren. De begeleiding is gericht op het realiseren van opvoedingsdoelen en opgroeidoelen. Het opvoeden is resultaatgericht, o.a diploma behalen, opleiding afmaken, vrijetijdsbesteding hebben, werk/vakantiewerk hebben, steunfiguren hebben,...

WERKWIJZE

Voor elke jongere wordt, in samenspraak met alle betrokkenen, het perspectief van de hulp- en dienstverlening bepaald. Het belang van de jongeren is hierin richtinggevend. Om dit perspectief te realiseren wordt het traject uitgestippeld. Het perspectief kan heel divers zijn: terugkeer naar huis, bij familie of in het netwerk, naar pleeggezin, kamertraining, projecten, bzw,...

Voor elke jongen is er een individuele begeleider. Wij werken altijd samen met het gezin. De begeleider onderhoudt ook het contact met de familie. Bezoeken aan familie, weekends en vakanties buiten de leefgroep, kunnen plaatsvinden ná goedkeuring door de verwijzer. We houden regelmatig contact met de verwijzer en eventuele andere hulpverleners.

 

© 2017 browsbox - De Wiekslag VZW