Leefgroepen

Dagcentrum

Begeleid zelfstandig wonen

Thuisbegeleiding

Projecten & giften

ZEVENSPRONG THUISBEGELEIDING

intensieve thuisbegeleiding

Thuisbegeleidingsdienst zevensprong is een voorziening van De Wiekslag vzw en is erkend door de afdeling bijzondere jeugdbijstand van de administratie voor gezin en maatschappelijk welzijn bij het ministerie van de Vlaamse gemeenschap. Begeleiding aan huis van 32 gezinnen met kinderen jonger dan 18 jaar.

Wedersoet 5
3740 Bilzen

tel : 011 42 20 34

Contactpersoon: sophie Pousset

Sophie wordt tijdelijk vervangen door Tim Poels. Hem kan je bereiken via e-mail: tim.poels@dewiekslag.be  

DOELGROEP

zevensprong is er voor gezinnen

 • die moeilijkheden hebben met het opvoeden van de kinderen en hiervoor verwezen worden door een comité bijzondere jeugdzorg of een jeugdrechter
 • met kinderentussen 0 en 18 jaar
 • die wonen in het bestuurlijk arrondissement Hasselt
 • waar geen onmiddellijke gevaarssituatie is voor het kind of de jongere
 • en waar het gezin nog een minimum aan positieve krachten heeft die groei en verandering mogelijk maken
 • Naast opvoeding besteden wij ook aandacht aan andere onderwerpen. Het gezin heeft een persoonlijke consulent

DOEL

De begeleiding is erop gericht om samen met de ouders en de overige gezinsleden, te zoeken naar een gepaste aanpak in de opvoeding

WERKWIJZE

De begeleiding komt wekelijks aan huis voor een gesprek of een activiteit.  Dit kan zowel met de ouders, het kind/de jongere of het hele gezin. Opvoedingsproblemen worden niet bekeken als aparte problemen. Ze worden gezien in hun samenhang met het gezin als systeem (geschiedenis van de leden, regels, waarden, opvattingen, onderlinge verhoudingen, verhouding met de omgeving, ...)


Verschillende themas die invloed hebben op de opvoeding komen aan bod:

 • opvoeding (principes, ouderrol, regels, grenzen
 • risicogedrag, keuzes, school, vrije tijd, ...
 • inkomen, school, werk, wonen, gezondheid
 • administratie
 • psycho-sociale problemen
 • relatieproblemen, gevolgen van een evt. scheiding
 • contacten met de buitenwereld
 • ...


We houden regelmatig contact met de verwij-zer en eventuele andere hulpverleners. De hulp is gratis.

© 2017 browsbox - De Wiekslag VZW