Leefgroepen

Dagcentrum

Begeleid zelfstandig wonen

Thuisbegeleiding

Projecten & giften

CBAW DE BRUG 

cbaw - contextbegeleiding autonoom wonen

CBAW De Brug is een voorziening van De Wiekslag vzw en is erkend door de afdeling bijzondere jeugdbijstand van de administratie voor gezin en maatschappelijk welzijn bij het ministerie van de Vlaamse gemeenschap. Voor 16 jongens en meisjes vanaf 17 tot maximum 21 jaar. Begeleiding tot zelfstandig wonen in een eigen studio, huis of appartement.

Wedersoet 5 
3740 Bilzen

tel : 089 50 13 11 

Contactpersoon: Lieva Bruyninckxe-mail:

DOELGROEP

Voor jongeren die niet langer thuis, in een pleeggezin of in een tehuis kunnen verblijven
Een comité voor bijzondere jeugdzorg of een jeugdrechter beslist tot bzw-begeleiding. De jongere wordt gevolgd door een persoonlijke consulent
De jongere is minimum 17 jaar en maximum 21 jaar
Indien ouder dan 18 jaar kan de begeleiding starten als er tijdens de minderjarigheid een begeleidingsmaatregel was van een jeugdrecht-bank of een comité voor bijzondere jeugdzorg ( binnen de 6 maanden vóór de start van de bzw-begeleiding ).
De jongere woont of gaat wonen in het bestuurlijk arrondissement Tongeren, in de regio Hasselt of Genk.


DOEL

Jongeren bijstaan en ondersteunen om zo goed mogelijk zelfstandig te kunnen leven

Alle mogelijke aspecten van het leven van de jongeren kunnen worden begeleid zoals :

  • financies (verblijfssubsidie, uitkering voor werkloosheid, leefloon, studiebeurs, ...)
  • inrichting van het dagelijks leven en hulp bij praktische zaken, contacten met  instanties
  • school, opleiding, werk
  • relatie met ouders, familie, evt. partner
  • psycho-sociale welbevinden
  • contacten met vrienden en vrijetijdsbesteding

WERKWIJZE

Begeleidingpunten worden in het overleg begeleider-jongere bepaald

Er wordt rekening gehouden met  de individuele leefsituatie en de mogelijkheden van de jongere

Kenmerken van ons begeleidingswerk zijn:

  • begeleiding door een individuele begeleider op maat van de jongere
  • intensief: gemiddeld 2 maal per week, meestal bij de jongere aan huis
  • een integrale begeleiding: alle aspecten kunnen aan bod komen. we werken aanklampend, zetten door, ook wanneer het moeilijk gaat
  • we begeleiden op langere termijn
  • gezinscontacten maken deel uit van onze werking.

We houden regelmatig contact met de verwijzer en eventuele andere hulpverleners.
De hulp is gratis

© 2017 browsbox - De Wiekslag VZW