Leefgroepen

Dagcentrum

Begeleid zelfstandig wonen

Thuisbegeleiding

Projecten & giften

DE ARK DAGCENTRUM

centrum voor gezinnen

Dagcentrum de ark is een voorziening van De Wiekslag vzw en is erkend door de afdeling bijzondere jeugdbijstand van de administratie voor gezin en maatschappelijk welzijn bij het ministerie van de Vlaamse gemeenschap.
Hier komen 10 meisjes en jongens van 6 tot 18 jaar na school en tijdens schoolvakanties. Om 19u ten laatste gaan ze naar huis.

Kannunik Eybenstraat 18
3500 Hasselt
tel : 011 27 17 76

Contactpersoon: Sandra Swers
E-mail: sandra.swers@dewiekslag.be 

DOELGROEP

De Ark is er voor gezinnen:

 • die moeilijkheden in het opvoeden van de kinderen ervaren en moeilijkheden hebben op één of meerdere van de volgende gebieden: wonen, huishouden, inkomen en geldbesteding, ziekte of scheiding, werkloosheid, administratie, vrijetijdsbesteding, ...
 • die worden verwezen door een comité voor bjzondere jeugdzorg of een jeugdrechter
 • met kinderen tussen 6 en 18 jaar
 • die in het Hasseltse wonen

Elk kind/jongere heeft een persoonlijke consulent

DOEL

We richten onze begeleiding op het bevorderen van het welzijn van alle kinderen die in het gezin verblijven.

We zoeken samen met de gezinsleden naar oplossingen die de levensomstandigheden voor iedereen beter maken.

De Ark biedt actieve ondersteuning in de gezinnen op alle gebieden van het leven zoals:

 • opvoeding
 • huisvesting en huishouden
 • inkomen, geldbesteding en administratie
 • tewerkstelling, onderwijs en opleiding
 • vrijetijdsbesteding
 • familierelaties en sociale contacten
 • lichamelijk en geestelijk welzijn

WERKWIJZE

De kinderen en jongeren (vanaf 6 jaar) worden na schooltijd en tijdens de schoolvakanties tijdelijk opgevangen in het centrum.

 • We geven intensieve huiswerkbegeleiding en we gaan zeer regelmatig naar de scholen van de kinderen. In de examenperiode is er studiebegeleiding in het dagcentrum.
 • Kinderen en jongeren worden individueel gesteund.
 • In het dagcentrum eten we samen, we doen activiteiten binnens- en buitenshuis. We gaan op kamp, enz.
 • Kinderen en jongeren worden actief ondersteund om lid te worden of te blijven van verenigingen.

We komen minstens 1 maal per week in het gezin. De begeleiding in het gezin wordt praktisch ingevuld.

We organiseren activiteiten voor de ouders en voor de gezinnen.

We werken veel samen met andere hulpverleners en maatschappelijke organisaties.

We houden regelmatig contact met de verwijzer.

In het centrum is er plaats voor 10 kinderen.

© 2017 browsbox - De Wiekslag VZW