Leefgroepen

Dagcentrum

Begeleid zelfstandig wonen

Thuisbegeleiding

Projecten & giften

17-PLUS

trainingscentrum voor jongeren

17-plus is een afdeling van De Wiekslag vzw en is erkend door de afdeling bijzondere jeugdbijstand van de administratie voor gezin en maatschappelijk welzijn bij het ministerie van de Vlaamse gemeenschap.

Dit huis heeft 10 studio's waar jongens en meisjes van 17 tot 20 jaar verblijven.

Jukstraat 33
3500 St.- Lambrechts-Herk

tel : 011 59 23 57/0486 87 19 30

Contactpersoon: Natasja Billen
E-mail: natasja.billen@dewiekslag.be 

 

DOELGROEP

17plus is een begeleidingsvorm voor jongeren om leeftijdsadequate vaardigheden te verwerven.
Het centrum is een woonvorm voor jongeren tussen 17 en 20 jaar die niet langer thuis, in een leefgroep of in een pleeggezin kunnen verblijven.
Een ondersteuningscentrum bijzondere jeugdzorg (OCJ) of een jeugdrechter verwijst de jongere naar het centrum Deze jongeren hebben, zolang ze minderjarig zijn, een individuele consulent.

DOEL

17plus is een begeleidingsvorm voor maximum 10 jongeren die stapsgewijs de vaardigheden verwerven om een zelfstandig leven uit te bouwen.

Het verblijf in het centrum kan evolueren naar: terugkeer naar de context, zelfstandig wonen met begeleiding (CBAW) of afhankelijk zelfstandig wonen.

WERKWIJZE

In overleg met alle betrokkenen (jongere, ouders, jeugdrechtbank of OCJ en het begeleidingsteam), wordt een handelingsplan opgesteld. Het handelingsplan bevat zorgen, krachten, doelstellingen en verwachtingen.  Deze worden steeds in samenspraak met de jongere bepaald.

In het belang van de jongere wordt nauw samengewerkt met het gezin, de familie en de bredere context. 

Hiervoor staan de gezinsbegeleiders in.

We houden regelmatig contact met de verwijzer en eventuele andere hulpverleners.

© 2017 browsbox - De Wiekslag VZW