Leefgroepen

Dagcentrum

Begeleid zelfstandig wonen

Thuisbegeleiding

Projecten & giften

MEISJESGROEP

leefgroep voor meisjes

De meisjesgroep is een afdeling van De Wiekslag vzw en is erkend door de afdeling bijzondere jeugdbijstand van de administratie voor gezin en maatschappelijk welzijn bij het ministerie van de Vlaamse gemeenschap. Hier verblijven 10 meisjes van 12 tot 20 jaar.

Lindestraat 12
3512 Stevoort

tel : 011 31 19 16

Contactpersoon: Ilse Fripont
e-mail:

DOELGROEP

In de leefgroep wonen 10 meisjes die tijdelijk niet thuis, noch bij familie of in een pleeggezin kunnen wonen. Een comité voor bijzondere jeugdzorg of een jeugdrechter neemt de beslissing. Elk meisje wordt vanuit de verwijzer bijgestaan door een consulent.


Voorwaarden voor een begeleiding door de meisjesgroep zijn:

maximum 10 meisjes tussen 12 en 20 jaar.
uit de omgeving van de voorziening.


DOEL

De meisjes helpen groeien naar zelf-standigheid.

Dit houdt onder andere in :

  • allerlei praktische vaardigheden leren (o.a. koken, zelfstandig studeren, zelfstandigreizen, vrije tijdsbesteding, zorg voor eigen gezondheid, ...)
  • goede beslissingen leren nemen, goede keuzes leren maken
  • sociale vaardigheden verwerven
  • leren geloven in zichzelf en in eigen kunnen
  • zich leren behelpen binnen de regels van de samenleving
  • goede relaties ontwikkelen met ouders, broers, zussen, partner, vrienden, ...
  • plannen maken voor nu en voor de toekomst


WERKWIJZE

In overleg met de jongere, de ouders, de verwijzer en het begeleidersteam zoeken we naar de meest geschikte begeleiding. Op basis van een handelingsplan wordt er gewerkt aan een goede relatie met zichzelf, met thuis, met de omgeving en aan de groei naar zelfstandigheid.

Voor elk meisje is er een individuele begeleider. Wij werken altijd samen met het gezin. De gezinsbegeleider onderhoudt contact met de familie. Bezoeken aan familie, weekends en vakanties buiten de leefgroep, kunnen plaatsvinden ná goedkeuring door de verwijzer. We houden regelmatig contact met de verwijzer en eventuele andere hulpverleners.

© 2017 browsbox - De Wiekslag VZW