Leefgroepen

Dagcentrum

Begeleid zelfstandig wonen

Thuisbegeleiding

Projecten & giften

LEEFGROEP SPRANKEL

leefgroep voor jongens en meisjes

Sprankel is een afdeling van De Wiekslag vzw en is erkend door de afdeling bijzondere jeugdbijstand van de administratie voor gezin en maatschappelijk welzijn bij het ministerie van de Vlaamse gemeenschap.

Hier verblijven 8 à 9 jongens en meisjes tussen 2,5 en 12 jaar.

St.-Lambertusstraat 19
3500 St.-Lambrechts-Herk

tel : 011 31 10 55

Contactpersoon: Kaat Manshoven
Kaat wordt tijdelijk vervangen door Sophie Pousset. Haar kan je bereiken via e-mail: sophie.pousset@dewiekslag.be 


DOELGROEP

Leefgroep Sprankel is verantwoordelijk voor 8 of 9 kinderen en jongeren tussen 2,5 en 12 jaar. Het verblijf is tijdelijk. Door moeilijkheden in de opvoeding van de kinderen beslist een comité voor bijzondere jeugdzorg of een jeugdrechter om een kind tijdelijk niet thuis te laten wonen. Elk kind of jongere heeft een persoonlijke consulent.

DOEL

Samen met ouders, kinderen en verwijzer (comité of rechtbank) werken wij intensief aan het verbeteren van de opvoedingsrelatie.
Samenwerking met de gezinnen en families van kinderen zijn een belangrijk onderdeel van onze werking.

WERKWIJZE

In de leefgroepwerking ligt de nadruk op de zorg voor het lichamelijk en geestelijk welzijn van de kinderen.

Per kind wordt een aangepast traject uitgewerkt.

Indien er wordt gewerkt aan een terugkeer naar huis, wordt er intensief mobiel begeleid (opvoedingsondersteuning in het gezin).
Indien er wordt gewerkt aan een plaatsing in een pleeggezin, wordt er intensief samengewerkt met Pleegzorgpunt.
Indien geen van de twee bovenstaande perspectieven aangewezen is, wordt er gewerkt aan het realiseren van een andere residentiële opvang (vb: een internaat, gezinsvervangend tehuis, MPI ...).

© 2017 browsbox - De Wiekslag VZW